« Najít podobné dokumenty

Obec Doubrava - 15/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

15/2020
Obec Doubrava
<br> v souladu s ustanovením § 39,odst.1 zákona č.128/200 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve
<br> znění pozdějších předpisů
<br> zveřejňuje záměr
<br> pronajmout prostory sloužící k podnikání v objektu budovy č.p.444 na pozemku
<br> parc.č.191/1,katastrální území Doubrava u Orlové.Jedná se o prostory nacházející se
<br> v 1.nadzemním podlaží o celkové výměře 77,55 m2.Účelem užívání je ordinace zubního
<br> lékaře <.>
<br> K tomuto záměru se lze vyjádřit a podat své nabídky písemně na adresu obce Doubrava:
<br> Obec Doubrava,Doubrava 599,735 33 Doubrava,v termínu do 30.března 2020 <.>
<br>
<br> Tento záměr byl schválen Radou obce Doubrava dne 11.3.2020 usnesením č.294/26/20 <.>
<br>
<br>
<br> V Doubravě dne 12.3.2020
<br>
<br>
Mgr.XXXX XXXXXXXX
starostka obce Doubrava

Načteno

edesky.cz/d/3659861


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doubrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz