« Najít podobné dokumenty

Obec Oplocany - Mimořádná opatření (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplocany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MZDr - zákaz(RlR4mV).pdf [0,20 MB]
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 2
<br> Praha,10.3.2020
<br> Č.j.: MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN
<br> *MZDRX019DGGV*
MZDRX019DGGV
<br>
<br>
<br> M I M O Ř Á D N Ě O P A T Ř E N Í
<br>
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle § 69 odst.1
písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a
rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné
opatření:
<br>
<br> I <.>
<br> Zakazují se s účinností ode dne 10.března 2020 od 18:00 hod.divadelní,hudební,filmová
a další umělecká představení,sportovní,kulturní,náboženské,spolkové,taneční,tradiční
a XXX podobné akce a jiná shromáždění,výstavy,slavnosti,poutě,ochutnávky,trhy
a veletrhy,a to jak veřejné,tak soukromé,s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob,a to
do odvolání tohoto mimořádného opatření <.>
<br> Tento zákaz se nevztahuje na schůze,zasedání a podobné akce ústavních orgánů,orgánů
veřejné moci,soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např.valná hromada
akciové společnosti),které se konají na základě zákona <.>
<br>
<br> II <.>
<br> Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání <.>
<br>
<br> Odůvodnění:
<br>
<br> Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace
ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2
v Evropě <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Str.2 z 2
<br>
<br> Předmětem opatření je zákaz pořádání hromadných akcí s předpokládanou návštěvností
nad 100 osob ve stejný čas pro potřebu orgánů ochrany veřejného zdraví k hodnocení rizika
v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19.Hromadné akce představují vyšší riziko
přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru <.>
<br...

Načteno

edesky.cz/d/3655762

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplocany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz