« Najít podobné dokumenty

Obec Doubrava - Návrh závěrečného účtu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019 (v tis.Kč)
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> Skutečnost
<br> k 31.12.2019Příjmy celkem 1 175,00 Kč 1 511,72 Kč 1 494,02 Kč
<br> 4121 Neinvestiční transfery od obcí 1 123,89 Kč 1 123,89 Kč 1 123,89 Kč
<br> 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 Kč 336,72 Kč 0,00 Kč
<br> 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 Kč 0,00 Kč 336,72 Kč
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výr.50,00 Kč 50,00 Kč 32,33 Kč
<br> 2141 Příjmy z úroků 1,11 Kč 1,11 Kč 1,08 Kč
<br> 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
<br> Výdaje celkem 2 065,00 Kč 2 065,00 Kč 1 201,23 Kč
<br> § 2141 pol.5222 Neinvestiční transfery spolkům 584,50 Kč 584,50 Kč 584,42 Kč
<br> § 2219 pol.6121 Ost.záležitosti pozem.kom.- stavby 890,00 Kč 890,00 Kč 75,02 Kč
<br> § 6409 pol.5021 ost.osobní výdaje (odměna účetní,) 28,00 Kč 28,00 Kč 28,00 Kč
<br> § 6409 pol.5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,40 Kč 0,40 Kč 0,40 Kč
<br> § 6409 pol.5163 Služby peněžních ústavů,poplatky bankovní,pojistné na cyklotrasu 53,50 Kč 53,50 Kč 49,20 Kč
<br> § 6409 pol.5167 Služby školení a vzdělávání 20,00 Kč 20,00 Kč 1,82 Kč
<br> § 6409 pol.5168 Zpracování dat (údržba programu UCR) 10,00 Kč 10,00 Kč 4,78 Kč
<br> § 6409 pol.5169 Ostatní služby (adm.činnost RIKKA,zpracování mezd,dopravní
<br> značení pro cyklotrasu,)
<br> 421,60 Kč 421,60 Kč 420,27 Kč
<br> § 6409 pol.5173 Cestovné 50,00 Kč 50,00 Kč 32,32 Kč
<br> § 6409 pol.5194 Věcné dary 2,00 Kč 2,00 Kč 0,00 Kč
<br> § 6409 pol.5222 Neinv.dotace obč.sdr.(Sdružení pro rozvoj MSK) 5,00 Kč 5,00 Kč 5,00 Kč
<br> Financování 890,00 Kč 553,28 Kč -292,79 Kč
<br> Pol.8115 Změna stavu krátk.prostř.na bank.Účtech 890,00 Kč 1 603,28 Kč 757,21 Kč
<br> pol.8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity 0 -1 050,00 Kč -1 050,00 Kč
<br> Komentář k závěrečnému účtu za rok 2019:
<br> Příjmy:
<br> Pol.4122 - dotace Moravskoslezského kraje byla omylem rozpočtována na neinvestiční
<br> položce místo n...

Načteno

edesky.cz/d/3636276

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doubrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz