« Najít podobné dokumenty

Obec Doubrava - Závěrečná zpráva o přezkumu hospodaření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečná zpráva o přezkumu hospodaření
KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor podpory korporátního řízení a kontroly
28.října 117,702 18 Ostrava
<br>
Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu
<br>
tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.– centrála Praha
<br>
<br> fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č.účtu: 1650676349/0800
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny: Po,St 9.00-17.00; Út,Čt 9.00-14.30; Pá 9.00-13.00 www.msk.cz
<br>
<br> KUMSX027ZCPU
<br>
<br>
<br>
<br> Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
<br> Svazek měst a obcí okresu Karviná,IČ 75066611 za rok 2019
<br>
<br>
Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí) za rok 2019 bylo provedeno
v rozsahu stanoveném zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) na základě
písemné žádosti ze dne 2.1.2019 <.>
<br>
Kontrolní skupina Funkce Pověření č <.>
Identifikační
<br> karta č <.>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXX kontrolor pověřený řízením XXX/XX/XXXX XXXX
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření k datu 31.8.2019 bylo vykonáno dne 7.10.2019 <.>
<br> Závěrečné přezkoumání hospodaření k datu 31.12.2019 bylo vykonáno dne 17.2.2020 <.>
<br> Místem provedení přezkoumání hospodaření byla Karviná-Fryštát,Karola Śliwky 149/17 <.>
<br> Kontrolní úkon,jímž bylo přezkoumání zahájeno:
<br> - doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2019 dne 19.9.2019 <.>
<br> Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:
<br> - rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupcem svazku obcí dne 17.2.2020 <.>
<br> Předseda svazku obcí:
<br> - Ing.XXX XXXXXX
<br> Zástupce svazku obcí:
<br> - Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXX (plná moc)
<br>
<br>
<br> Čj.:
<br>
MSK 12066/2020
<br>
<br>
Sp.zn.:
KON/4305/2019/Sam
113.1 V10 N
<br>
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
Fax: XXX XXX XXX
E-mail: posta@msk.cz
<br>
<br>
Čj.: MSK 12066/2020 Sp.zn.: KON/4305/2019/Sam
<br...

Načteno

edesky.cz/d/3636275


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doubrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz