« Najít podobné dokumenty

Obec Doubrava - Zápis

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis
Zápis
<br> z jednání kontrolní komise Svazku města obci okresu Karviná,které se konalo dne 11.11.2019 v sídle Svazku měst a obcí okresu Karviná
<br> Přítomni:
<br> lng.XXXXXXXX XXXXX,člen komise lng.XXXXX XXXXX,člen komise
<br> lng.XXXXXXXX XXXXXX,člen komise
<br> I.Dnešního dne byla provedena kontrola projednání závěrečného účtu a Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2018.Bylo konstatováno: - členské obce býlý řádně seznámený se zprávou auditora za rok 2018 a závěrečným účtem za rok 2018 — zpráva a závěrečný účet byly v členských obcích zveřejněny na úřední desce v tištěné a elektronické verzi a byly zveřejněny na internetových stránkách SMOOK - zpráva byla schválena na zasedání SMOOK dne 30.4.2019 - závěrečný účet SMOOK za rok 2018 byl schválen čtený SMOOK dne 30.4.2019
<br> Il.Dále bylo prověřeno plnění usnesení členské schůze.Bylo konstatováno:
<br> členská schůze SMOOK 19_ 2.2019 - nebylo ukládací usnesení
<br> členská schůze SMOOK 25.3.2019 - nebylo ukládací usnesení
<br> členská schůze SMOOK 30.4.2019 - nebylo ukládací usneseni
<br> členská schůze SMOOK 21,5 2019 - nebylo ukládací usnesení
<br> členská schůze SMOOK 25.6.2019 nebylo ukládací usneseni
<br> členská schůze SMOOK 24.9.2019 nebylo ukládací usnesení
<br> členská schůze SMOOK 29.10.2019 - nebýlo ukládací usnesení
<br> l i "i L.- *.la
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br> VKarviné dne XX.XX.XXXX

Načteno

edesky.cz/d/3636274


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doubrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz