« Najít podobné dokumenty

Obec Doubrava - Zpráva o inventarizaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o inventarizaci
Zpráva o inventarizaci k 31.12.2019
<br>
Ve smyslu zákona 563/1991 Sb <.>,o účetnictví a prováděcího předpisu č.270/2010 byl sestaven plán inventur k
<br> 31.12.2019.Inventura byla provedena fyzická i dokladová.Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly <.>
<br>
<br> Účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 8397,40 Kč.Jedná se o softwarový program ke zpracování
<br> účetnictví <.>
<br>
<br> Účet 021 – Budovy a stavby
<br> Svazek měst a obcí okresu Karviná je k 31.12.2019 vlastníkem níže uvedených staveb,které jsou odpisovány
<br> v souladu s odpisovým plánem:
<br> CYKLOTRASA I.ETAPA 69747954,98
<br> CYKLOTRASA II.ETAPA 4890057,42
<br> ROZVOJ A DOPLNĚNÍ TI 4204127,73
<br>
<br> Účet 042 – Nedokončené investice
<br>
<br> PROPOJENÍ HAVÍŘOVA S CYKLOTRASOU Č.10 37 510,00 Kč
<br> VYZNAČENÍ DÁLKOVÉ CYKLOTRASY CHOTĚBUZ - BOHUMÍN 37 510,00 Kč
<br> CELKEM 75 020,00 Kč
<br>
<br>
<br> SÚ 231 Základní běžný účet
<br>
<br> Stav podle výpisu z účtu k 31.12.2019
<br>
<br> Běžný účet u ČNB 231 0012 167,50 Kč
<br> Běžný účet u FIO banky 231 0001 429 011,15 Kč
<br> Fio konto 231 0002 931 081,09 Kč
<br> Celkem 1 360 259,74 Kč
<br>
<br> SÚ 244 Termínované vklady
<br>
<br> 244 0003 550 000,00 Kč
<br> 244 0004 500 000,00 Kč
<br> Celkem 1 050 000,00 Kč
<br>
<br>
<br> Závazky
<br>
<br> SÚ 321 Dodavatelé
<br>
<br> FA.RIKKA – adm.činnost za IV.čtvrtletí 2019 101 640,00 Kč
<br> Fa.Řezníčková za zprac.mezd 400,00 Kč
<br> celkem 102 040,00 Kč
<br>
<br>
<br> SÚ 331 Zaměstnanci
<br> Odměna účetní (10-12/2019) 5950,00 Kč
<br>
<br> SÚ 342 Daň ze závislé činnosti
<br> Odvod daně (odměna účetní 10-12/2019) 1050,00 Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> SÚ 374 Krátkodobé přijaté zálohy 336 720,00 Kč
<br> - jedná se o přijaté zálohy na dotace MSK na projekty „propojení Havířova s cyklotrasou č.10“ a
„Vyznačení dálkové cyklotrasy Chotěbuz – Bohumín“
<br>
<br> SÚ 378 Ostatní krátkodobé závazky
<br>
<br> Zákonné pojištění Kooperativa IV.čtvrt.2019 100,00 Kč
<br>
<br>
<br>
<br> SÚ 388 Dohadné účty aktivní
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/3636273

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doubrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz