« Najít podobné dokumenty

Obec Doubrava - 11/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

11/2020
KORONAVIRUS
<br> DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI
<br> Vážená paní,Vážený pane <,>
<br> Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) vydala obecné doporučení,jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie,kterými aktuálně jsou: Emilia-Romagna,Lombardie,Piedmont a Veneto <.>
<br> 1 <.>
<br> Pokud má občan v době pobytu nebo po návratu tyto zdravotní potíže: horečku nad 380C,kašel,dušnost,dechovou nedostatečnost <,>
<br> A'Í' NEPRODLENĚ Z DOMOVA TELEFONUJE NA:
<br> 595 138 1 18 (KHS XXXXX ke koronaviru) XXX XXX X XX (KHS XXXXX ke koronaviru) XXX XXX XXX (KHS XXXXX ke koronaviru)
<br> NEBO kontaktuje KHS MSK a její územní pracoviště na telefonních číslech:.Okres Bruntál 554 774 128.Okres Frýdek-Místek 558 418 301,558 418 339,558 418 316.Okres Karviná 596 397 253,596 397 255.Okres Nový Jičín 556 770 384-386.Okres Opava 553 668 846
<br> Pracovníci KHS MSK provedou podrobné šetření zaměřené na pobyt v ltálii.Budou se ptát na místo a délku pobytu v Itálii,zda se v ltálii účastnil akcí hromadného charakteru,případně,zda byl v době pobytu v kontaktu s osobami maj ícími výše uvedené příznaky onemocnění,nebo s osobou,která onemocněla COVlD - 19 <.>
<br> Pokud se vrací z rizikových oblastí Itálie a dalších oblastí uvedených na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR,mohou být po dohodě s pracovníky KHS MSK a ošetřujícím lékařem nařízena karanténní opatření s pravidelným sledováním zdravotního stavu <.>
<br> KHS MSK vyhodnotí,zda bude proveden odběr na vyšetření onemocnění koronaviry <.>
<br> Pokud laboratorní rozbor potvrdí přítomnost koronaviru,bude okamžitě hospitalizován.(Fakultní nemocnice Ostrava,NsP Havířov,Slezská nemocnice Opava)
<br> V ostatních případech (pobyt v ltálii mimo rizikové oblasti,případně pobyt v izolovaných horských střediscích) bude doporučen režim sebepozorování zdravotního stavu bez nutnosti hospitalizace nebo karantény <.>
<br> U rizikových profesí (zdravotníci,pracovníci činní v soc...

Načteno

edesky.cz/d/3632612

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doubrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz