« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Návrh Závěrečného účtu obce Smrk za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh Závěrečného účtu obce Smrk za rok 2019
sestavený k 31.12.2019
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> Obec Smrk
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019
<br> IČO
<br> Adresa
<br> Kontaktní údaje
<br> 378623
<br> ulice,č.p <.>
obec
PSČ,pošta
<br> Smrk 30
Smrk
67501 Vladislav
<br> telefon
fax
e-mail
<br> 568888224
<br> smrk@obce.cz
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
II.Plnění rozpočtu výdajů
III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
IV.Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně
V.Peněžní fondy - informativně
VI.Majetek
VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
XI.Ostatní doplňující údaje
<br> Strana
1 z 6
<br> 1.3.2020
21:43:03
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl Věra Jetelová
Finanční okruhy - Účetnictví 6.19.0 (SMRK),verze: 2018.02
<br>
<br> POL Název položky Schválenýrozpočet
Rozpočet po
<br> změnách Skutečnost
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle druhového třídění)
<br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 730 000,00 910 000,00 909 175,70
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 20 000,00 26 000,00 25 152,28
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 75 000,00 85 000,00 84 809,22
1121 Daň z příjmů právnických osob 700 000,00 830 000,00 790 046,80
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 45 000,00 45 000,00 38 000,00
1211 Daň z přidané hodnoty 1 500 000,00 1 779 000,00 1 778 879,11
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond - 5 192,00 5 191,50
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa - 1,00 0,20
1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu 55 000,00 91 000,00 90 550,00
1341 Poplatek ze psů 5 000,00 5 000,00 4 750,00
1361 Správní poplatky 500,00 500,00 120,00
1381 Daň z hazardních her s výj.dílčí daně z tech.her 17 000,00 21 500,00 21...

Načteno

edesky.cz/d/3628008

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz