« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Záměr prodeje pozemků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr prodeje pozemků
Obec Smrk
Smrk 30
<br> 675 01 Vladislav
IČ: 00378623
<br>
<br>
<br>
28.02.2020
<br>
Záměr prodeje pozemků
<br> Zastupitelstvo obce Smrk na svém 2.zasedání konaném dne 27.02.2020 usnesením č.5/2/ZO/2020
schválilo prodat pozemek parcelní číslo 240/1 – trvalý travní porost,o výměře 1 181 m2 a pozemek
parcelní číslo 240/2 – trvalý travní porost,o výměře 2 778 m2,který nově vznikne na základě
geometrického plánu č.249-43744/2018 z původního pozemku parcelní číslo 240/2 – trvalý travní
porost,o výměře 3 587 m2,jenž je ve vlastnictví OBCE SMRK.Na základě geometrického plánu č <.>
249-43744/2018 nově vznikne pozemek parcelní číslo 240/23 – trvalý travní porost,o výměře 809 m2 <,>
který bude nadále ve vlastnictví OBCE SMRK.Uvedené pozemky jsou zapsané v katastru nemovitostí
u Katastrálního úřadu pro Vysočinu,Katastrálního pracoviště Třebíč pro katastrální území Smrk na
Moravě na listu vlastnictví č.10001 <.>
<br> Tímto OBEC SMRK dle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
pozdějších předpisů,zveřejňuje svůj záměr prodat výše uvedené pozemky <.>
<br> Zájemci mohou předložit své nabídky písemnou formou do 30.03.2020 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXXXX XXXXXX
starosta
<br>
<br>
Úřední hodiny: Út a Čt 17:00–19:00
Tel.: 568 888 224 (v úředních hodinách)
Mobil: 603 814 541 (starosta)
E-mail: smrk@obce.cz
Web: http://www.obec-smrk.cz/

Načteno

edesky.cz/d/3624185


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz