« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č. 2/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č. 2/2020
1
<br> Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č.2/2020 ze dne 27.02.2020
<br> Zastupitelstvo obce Smrk na svém zasedání dne 27.02.2020:
1.Schválilo program zasedání <.>
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
2.Schválilo uzavření „Smlouvy o spolupráci“ mezi OBCÍ SMRK a Horácko – ekologickým
<br> mikroregionem,Budišov 360,675 03 Budišov u Třebíče,IČ: 68731990,zastoupeným
Ing.Ludmilou Jelínkovou,předsedkyní sdružení,a paní Lenkou Hůlkovou <,>
místopředsedkyní sdružení.Předmětem smlouvy je poskytnutí příspěvku z Nadace ČEZ
ve výši 18.000 Kč na zakoupené vybavení – dataprojektor + plátno <.>
<br> Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
3.Pověřilo starostu obce pana Vladimíra Šabatu podpisem „Smlouvy o spolupráci“ mezi
<br> OBCÍ SMRK a Horácko – ekologickým mikroregionem,Budišov 360,675 03 Budišov
u Třebíče,IČ: 68731990 <.>
<br> Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
4.Schválilo „Žádost“ paní Jitky Havelkové,Vladislav 103,675 01 Vladislav,o souhlas
<br> a pokračování řízení ve věci majetkového převodu pozemků parcelní číslo 240/1 – trvalý
travní porost,o výměře 1 181 m2 a parcelní číslo 240/2 – trvalý travní porost,o výměře
2 778 m2,který nově vznikne na základě geometrického plánu č.249-43744/2018
z původního pozemku parcelní číslo 240/2 – trvalý travní porost,o výměře 3 587 m2 <,>
jenž je ve vlastnictví OBCE SMRK <.>
<br> Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 2
5.Schválilo záměr prodat pozemek parcelní číslo 240/1 – trvalý travní porost,o výměře
<br> 1 181 m2 a pozemek parcelní číslo 240/2 – trvalý travní porost,o výměře 2 778 m2,který
nově vznikne na základě geometrického plánu č.249-43744/2018 z původního pozemku
parcelní číslo 240/2 – trvalý travní porost,o výměře 3 587 m2,jenž je ve vlastnictví
OBCE SMRK.Na základě geometrického plánu č.249-43744/2018 nově vznikne
pozemek parcelní číslo 240/23 – trvalý travní porost,o výměře 809 m2,který bude
nadále ve vlastnictví OBCE SMRK.Uvedené pozemky jsou zapsané v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu,Katastrálního pracoviště Třebíč pro
katastrální úz...

Načteno

edesky.cz/d/3622355

Meta

Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz