« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Návrh rozpočtu „Svazku obcí pro komunální služby“ na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu „Svazku obcí pro komunální služby“ na rok 2020
Par.Položka RS: Text: r.2020:
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 648 870,00
<br> 0000 648 870,00
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků 1 000,00
<br> 6310 1 000,00
<br> 6330 4131 Převody z vl.fondů hospodářské činnosti 13 551 380,00
<br> 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 10 000,00
<br> 6330 13 561 380,00
<br> 14 211 250,00
<br> 3722 5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na sl.cestě 1 596 500,00
<br> 3722 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.416 100,00
<br> 3722 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 148 500,00
<br> 3722 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 7 100,00
<br> 3722 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 2 000,00
<br> 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00
<br> 3722 5139 Nákup materiálu j.n.50 000,00
<br> 3722 5156 Pohonné hmoty a maziva 42 000,00
<br> 3722 5161 Poštovní služby 1 000,00
<br> 3722 5162 Služby elektronických komunikací 10 000,00
<br> 3722 5163 Služby peněžních ústavů 54 000,00
<br> 3722 5164 Nájemné 20 000,00
<br> 3722 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 60 000,00
<br> 3722 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00
<br> 3722 5168 Zpracování XXX a služby souv.s inf.kom.technolog.15 000,00
<br> 3722 5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00
<br> 3722 5171 Opravy a udržování 30 000,00
<br> 3722 5173 Cestovné 2 000,00
<br> 3722 5175 Pohoštění 30 000,00
<br> 3722 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 500,00
<br> 3722 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 23 976,00
<br> 3722 6121 Budovy,haly,stavby 5 000 000,00
<br> 3722 6123 Dopravní prostředky
<br> 3722 7 953 676,00
<br> 3792 5222 Neinvestiční transfery spolkům 50 000,00
<br> 3792 Ekologická výchova a osvěta 50 000,00
<br> 4377 5221 Neinvest.transf.fundacím,ústavům a obecně prosp.společn.0,00
<br> 4377
<br> 6310 5141 Úroky vlastní 30 791,00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30 791,00
<br> 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 10 000,00
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtec...

Načteno

edesky.cz/d/3620742


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz