« Najít podobné dokumenty

Obec Oplocany - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Oplocanech (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplocany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV přechodná úprava provozu na komunikaci Oplocany.pdf [1,82 MB]
Magistrát města Přerova
<br> Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu Oddělení dopravně správních agend Bratrská 34,750 11 Přerov 2 pracoviště: nám.T.G.Masaryka 16,telefon: +420 581 268 111 (ústředna),fax: 420 581 268 697
<br> Svpis zn.: MMPr/038825/2020flV Přerov,dne 26.2.2020 C.j.: M1VIPr/047977/2020/1V
<br> Vyřizuje: Bc.XXXXX XXXXXXXX ' “ _ -_.<.>,<.> „„.<.> Telefon: 581 268 262 053%? ig u řev-.n čím cmm.E—mail: iveta.vicanova©prerov.eu LPIJ£ANY
<br> Došlo dna-M ZQFÝÝJW/
<br> Přílohy:
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 28/2020
<br> Magistrát města Přerova,Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu jako příslušný obecní úřad obce srozšířenou působností podle š 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon silničním provozu“),oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci,postupem v souladu s částí šestou zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) - 5 171 a násl <.>,vydává opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na krajské silnici II/435 v obci Oplocany v rámci stavební akce „POLU - stoková síť 2.část Oplocany,Polkovice,Lobodice“
<br> Magistrát města Přerova,Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu,na základě písemného návrhu společnosti MERTASTAV s.r.o <.>,IČO 26247461,Štěpánovská 1176,666 02 Předklášteří,kterou zastupuje ZLINMARK DZ s.r.o <.>,IČO 04262701,Hviezdoslavova 1191/55a,627 00 Brno 27 (dále jen „navrhovatel“) ze dne 14.2.2020,po projednání s Policií České republiky,Krajským ředitelstvím Ol.kraje,Dopravním inspektorátem Přerov,jako dotčeným orgánem podle ustanovení 5 77 odst.3 zákona o silničním pro...

Načteno

edesky.cz/d/3619084

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplocany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz