« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Přechodná úprava provozu na místní komunikaci ul. Brankovická v Kolíně V

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Brankovicka 18544 (456,2 kB)
_.<.>
<br> POZO
<br> A
<br> WJEZD
<br> VOZIDEL
<br> STAVBY
<br> 11 \ ' ':.l - s | ) ;.- ; ' :“ f ! _,Zpracovat Dav-iu FanlaíleL1603115936la-ma.&' Zodp.projektanl'.XXXXX XXXXX Jtel.: XXX XXX XXX “'n'xmh “:““ bitu Konhobval: Msaníázfgmsm hub_uwm ma): s:?adočeský Ěfmam;
<br> Akce:
<br> Označení výjezdu ze stavby - ul.Brankovická DOPRAVNÉ masu? RSKA OPATŘENÍ
Brankovicka-OOP PDZ Strabag DZ Pardubice 18544 (59,3 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad Kolín
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 140,e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz
sídlo odboru: Na Valech 72,Kolín II
<br>
STRABAG a.s <.>
Pozemní a inženýrské stavitelství
Kačírkova 982/4
158 00 PRAHA 5 – JINONICE
<br> IČ: 608 38 744
<br> Vaše čj.(zn.):
Naše čj.:
Naše zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 18544/20-car
OD carvv1 4307/2020
<br> XXXXXX XXXXX
XXX XXX XXX
vaclav.carva@mukolin.cz
<br>
V zastoupení
Dopravní značení Pardubice s.r.o <.>
Rosice 155
533 51 Pardubice 17
<br>
Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 2
1/1
<br>
Datum: 17.02.2020
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ust.§ 124,odst.6 zák <.>
č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon),na základě žádosti,kterou dne 14.02.2020 podala společnost
STRABAG a.s.Pozemní a inženýrské stavitelství,Kačírkova č.p.982/4,Praha 5 - Jinonice,158 00
Praha 5 v zastoupení Dopravní značení Pardubice s.r.o <.>,Rosice 155,533 51 Pardubice 17,(dále jen
žadatel),po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘ Policie Středočeského kraje,Územní
odbor Kolín - Dopravní inspektorát,a po posouzení žádosti v souladu s ustanovením § 77,odst.2 <,>
písm.b) zákona v návaznosti na ustanovení § 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád
ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) dle § 77 odst.1,zákona č.361/2000 Sb <.>,ve znění
pozdějších předpisů
<br> stanovuje
<br> přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci ul.Brankovická v k.ú <.>
Kolín V,takto:
<br> Při realizaci uvedené akce bude osazeno přechodné dopravní značení dle schématu s DIO <,>
které je přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona č.361/2000
Sb <.>,vyhlášky MD č.294/2015 S...

Načteno

edesky.cz/d/3607736

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz