Město Kolín

Okresní město
Okres Kolín

http://mukolin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kolín
Karlovo náměstí 78
280 02 Kolín

Datová schránka: 9kkbs46
E-mail: podatelna@mukolin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 04. 2020 Stanovení přechodné úpravy dopravního značení silnice II/334 a místních komunikacíchv Kouřimi z důvodu realizace stavby kabelového vedení NN – Kouřim, ul. Ruská
03. 04. 2020 Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnice č. II/322, ul. Pod Vinicí, Kolín V
02. 04. 2020 ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA pronajmout prostor sloužící k podnikání v přízemí domu č. p. 112, ul. Husova, Kolín I
02. 04. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz zastavení na místních komunikacích ul. Kovářská, ul. Pražská, ul. Zlatá, ul. Kouřimská a Karlovo nám. v Kolíně
01. 04. 2020 ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat části pozemku parc. č. 637/9 v kat. území Ovčáry u Kolína v sektoru
01. 04. 2020 ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat části pozemků parc. č. 277/3 a 326/17 v kat. území Sendražice u Kolína v sektoru
01. 04. 2020 ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat části pozemků parc. č. 277/3 a 326/17 v kat. území Sendražice u Kolína v sektoru
01. 04. 2020 Stanovení přechodné úpravy dopravního značení na silnici III/33331 a místní komunikaci na okraji obce Svojšice
30. 03. 2020 ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA pronajmout nebytové prostory, pozemky a části pozemků ve vlastnictví města v katastrálním území a obci Kolín na dobu 15 let
27. 03. 2020 ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat část pozemku parc. č. 637/11 v k.ú. Ovčáry u Kolína
27. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy dopravního značení silnice III/3222, III/3223, III/3279, III/3285 a III/32811 v obvodu své působnosti z důvodu opravy propustku mezi obcí Bělušice a Němčice za uzavírky silnice III/3279
25. 03. 2020 Společné povolení ke stavbě „Splašková kanalizace – rozšíření TI obce v lokalitě Zadní Zájezd na p. p. č. 691, 346/22, k. ú. Konárovice“
25. 03. 2020 Společné povolení - Společenství vlastníků pro dům Sladkovského 615, 616, 617 Kolín IV, IČO 27959333 - přístavba lodžií k bytovému domu č.p. 615, 616, 617, Kolín IV včetně zateplení severozápadní stěny
24. 03. 2020 ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA smluvně zřídit právo stavby na části pozemku parc. č. 390/19 ve vlastnictví města v katastrálním území a obci Kolín
24. 03. 2020 ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat ze svého vlastnictví jmenované podíly stavebních pozemků pod bytovými domy v katastrálním území a obci Kolín
24. 03. 2020 ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA pronajmout pozemek nebo jeho části parc. č. 647/72 zahrada v katastrálním území a obci Kolín
20. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy dopravního značení na silnicích II/334 a III/3347 z důvodu uzavírky silnice III/3347 (oprava propustku Lipany - Borek)
19. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy dopravního značení na silnicích II/125, III/12550 III/33355 a III/33356 z důvodu opravy mostu ev.č. 33355-1 v obci Libenice
19. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy dopravního značení silnice III/12550, III/12554 a III/33356 z důvodu uzavírky silnice III/12550 v obci Bojiště
19. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy dopravního značení na silnici III/3294 v obci Dobřichov
19. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III/3297 a místní komunikaci v Cerhenicích
18. 03. 2020 Oznámení o doplnění - zpracování připomínek dotčených orgánů aktualizace bezpečnostního programu areálu spol. BIOFERM LIHOVAR Kolín, a.s.
17. 03. 2020 Zveřejnění závazného stanoviska podle zák. č. 100/2001 Sb., k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí „Modernizace traťového úseku Kolín (mimo) – odb. Babín (mimo), vč. Libické spojky“
16. 03. 2020 Sbírka zákonů - 15.3.2020 - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření
16. 03. 2020 Zasedání Zastupitelstva města ZRUŠENO dne 16.3.2020 - INFORMACE o konání 11. zasedání Zastupitelstva města Kolína 16.03.2020 od 15:00 hodin
13. 03. 2020 Sbírka zákonů - 12.3.2020 - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření
13. 03. 2020 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - PENĚŽNÍ HOTOVOST
13. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci ul. Za Baštou a ul. Podskalská v Kolíně
13. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci ul. Na Pršíně v Kolíně
13. 03. 2020 Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulici Flosova v blízkosti mateřské školy v Týnci nad Labem
13. 03. 2020 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - PENĚŽENKA + PENĚŽNÍ HOTOVOST
13. 03. 2020 Prodlouženíá platnosti stavebního povolení - CPI Kappa, s.r.o., IČO 06138641 - stavba veřejného osvětlení v areálu připravované výstavby nových bytových domů na Kolíně IV
12. 03. 2020 Prodloužení platnosti stavebního povolení - Město Kolín, IČO 00235440 - úprava ulice Míru, Kolín II – 1. etapa
11. 03. 2020 Přerušení řízení - JON.CZ s.r.o., IČO 27918076 - pokládka telekomunikačního kabelu v obci Polepy
11. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy dopravního značení na silnici III/3297 ul. Na Vinohradech v Cehenicích
10. 03. 2020 ÚZSVM - aukční vyhláška - parc. č. st. 1138/1, 1138/2 a 1165 v k.ú. Kolín
10. 03. 2020 ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat ze svého vlastnictví část pozemku parc. č. 2645/4 o výměře 17 m2 v kat. území Kolín
09. 03. 2020 Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnici č. III/12547 v obci Kutlíře
09. 03. 2020 Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnici č. II/125 (ul. Revoluční), místní komunikaci (ul. Prokopa Holého) a účelové komunikaci vyúsťující ze silnice II/125 směrem k objektu býv. fi. Dřevařské závody ve Velkém Oseku
09. 03. 2020 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - JÍZDNÍ KOLO
06. 03. 2020 INFORMACE o konání 11. zasedání Zastupitelstva města Kolína 16.03.2020 od 15:00 hodin
05. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy dopravního značení na místní komunikaci ul. Hlubočská, ul. Na Svobodném, ul. Tůmova, ul. Trojanova, ul. Pírkova a ul. V Polích v k.ú. Kolín
05. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci ul. U Mýta v Kolíně
05. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci ul. V Zídkách v Kolíně
05. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy dopravního značení silnice III/12540 v obci Lošany
05. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy dopravního značení silnice III/32812 a místních komunikací v obci Žehuň
05. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy dopravního značení silnice II/328 na okraji obce Ovčáry
05. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy dopravního značení na místních komunikacích v Pečkách
05. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy dopravního značení na silnici III/32910 a místních komunikacích v obci Nová Ves I
05. 03. 2020 Dokument "Společné povolení ke ..." již není dostupný.

XML