Město Kolín

Okresní město
Okres Kolín

http://mukolin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kolín
Karlovo náměstí 78
280 02 Kolín

Datová schránka: 9kkbs46
E-mail: podatelna@mukolin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 01. 2020 KRAJSKÝ SOUD V PRAZE - VYROZUMĚNÍ, VÝZVA A POUČENÍ OSOB ZÚČASTNĚNÝCH NA ŘÍZENÍ
24. 01. 2020 Souhrnná závěrečná zpráva dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ za rok 2019
24. 01. 2020 STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI - dočasný zákaz s t á n í na místních komunikacích v k.ú. Kolín dle plánu blokového čištění
24. 01. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v k. ú. Kolín při realizaci blokového čištění a provádění údržby v roce 2020
23. 01. 2020 Zveřejnění oznámení podle zák. č. 100/2001 Sb. k záměru: Yusen Logistics – Skladová hala 2“ v k. ú. Ovčáry u Kolína
22. 01. 2020 Společné povolení ke stavbě – „Rekonstrukce kanalizace – ul. Lipanská, Kolín“
21. 01. 2020 Správa státních hmotných rezerv - výběrové řízení na prodej hmotných nemovitých věcí skladového areálu v k. ú. Plaňany
21. 01. 2020 Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení podle zák. č. 100/2001 Sb., k záměru: „„Sanace a rekultivace dobývacího prostoru Kolín“
21. 01. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci ul. Smetanova, ul. Zahradní, ul. Rybářská a ul. Kutnohorská v Kolíně dne 05.02.2019
21. 01. 2020 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU (náhodný nálezce) - PENĚŽENKA + PENĚŽNÍ HOTOVOST
21. 01. 2020 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU (náhodný nálezce) - PENĚŽNÍ HOTOVOST
21. 01. 2020 Společné povolení pro stavbu rodinného domu na poz.parc.č. 73/49 v katastrálním území Dománovice
17. 01. 2020 INFORMACE o konání 10. zasedání Zastupitelstva města Kolína dne 27.01.2020 od 15:00 hodin
16. 01. 2020 Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - na silnici č. II/125 (ul. Revoluční), místní komunikaci (ul. Prokopa Holého) a účelové komunikaci vyúsťující ze silnice II/125 směrem k objektu býv. fi.Dřevařské závody ve Velkém Oseku
16. 01. 2020 Zveřejnění dokumentace podle zák. č. 100/2001 Sb., k záměru: „Koncepční řešení výroby v LZD, a.s. Kolín“
15. 01. 2020 Stavební povolení - Stavební bytové družstvo Kolín, IČO 00035564 - stavební úpravy bytového domu č.p. 805, Kolín IV – zastřešení vstupů a schodiště
15. 01. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení silnice II/328 – Kolín – Ovčáry
15. 01. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení silnice III/12547 v obci Radovesnice I
14. 01. 2020 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU (náhodný nálezce) - PENĚŽNÍ HOTOVOST
14. 01. 2020 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU (Policie ČR) - JÍZDNÍ KOLO
14. 01. 2020 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - PENĚŽNÍ HOTOVOST
14. 01. 2020 Pokračování řízení a seznámení s podklady rozhodnutí - JON.CZ s.r.o., IČO 27918076 - pokládka telekomunikačního kabelu v obci Polepy
14. 01. 2020 Ex. úřad Praha 9 (Mgr. Suchánek) - dražební vyhláška - p.č.st. 4900/19 s garáží v k.ú. Kolín
14. 01. 2020 Vydání společného povolení vodního díla „Vodovod Hradišťko II“
10. 01. 2020 Územní plán Kořenice – oznámení pořizovatele o zveřejnění návrhu
10. 01. 2020 Územní plán Pňov-Předhradí – oznámení pořizovatele o konání druhého opakovaného veřejného projednání k návrhu
10. 01. 2020 Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení podle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí k záměru: „Instalace technologie odsíření spalin pro kotle K5 a K8“
10. 01. 2020 UZSVM - aukční vyhláška - 1/6 budovy bez č.p./č.e., rod. rekreace na p.č.st. 6359 v k.ú. Kolín
10. 01. 2020 Ex. úřad Prha 9 (Mgr. Suchánek) - dražební vyhláška - p.č.st. 4900/19 s garáží v k.ú. Kolín
10. 01. 2020 Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - na silnici č. III/12538 v průtahu obce Mančice
09. 01. 2020 Územní rozhodnutí - Městys Červené Pečky, IČ 00235326 - obnova veřejného osvětlení v obci Červené Pečky – Bořetice
09. 01. 2020 Dokument "Oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
09. 01. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení silnic II. a III. třídy a místních komunikací při pořádání 41. ročníku silničního běhu „Pečecká desítka“
08. 01. 2020 ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA směnit pozemky parc. č. 2484/2 v katastrálním území a obci Štítary u Kolína z vlastnictví města Kolína do vlastnictví Základní organizace ČSCH
08. 01. 2020 Stavební povolení (veřejnou vyhláškou) na stavbu vodního díla „Vodovod a kanalizace pro stavební parcely „U LESA“, Kolín – Sendražice“
08. 01. 2020 Dokument "Společné povolení - O..." již není dostupný.
07. 01. 2020 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou - oprava povrchů Komenského náměstí, Týnec nad Labem
06. 01. 2020 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU (Městská policie Kolín) - DĚTSKÁ KABELKA
06. 01. 2020 Zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení - CPI Kappa, s.r.o., IČO 06138641 - stavba veřejného osvětlení v areálu připravované výstavby nových bytových domů na Kolíně IV
03. 01. 2020 ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat části pozemků parc. č. 204, 205/1, 205/2, 205/3, 205/7, 277/33, 277/34 a 277/35 v kat. území Sendražice u Kolína v sektoru
02. 01. 2020 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - MOBILNÍ TELEFON
02. 01. 2020 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - JÍZDNÍ KOLO
02. 01. 2020 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - PENĚŽENKA + PENĚŽNÍ HOTOVOST
02. 01. 2020 ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat ze svého vlastnictví podíly stavebních pozemků pod bytovými domy v katastrálním území a obci Kolín
23. 12. 2019 Krajský úřad Středočeského kraje - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu obecnými schématy na silnicích I. třídy pro rok 2020
23. 12. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Flosova, ul. Mannova ul. 1. máje a ul. Výmol v k.ú. Týnec nad Labem
20. 12. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU (náhodný nálezce) - PENĚŽENKA + PENĚŽNÍ HOTOVOST
20. 12. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU (náhodný nálezce) - MOBILNÍ TELEFON
20. 12. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU (náhodný nálezce) - MOBILNÍ TELEFON
19. 12. 2019 Dotační program na podporu dobrovolných hasičů v územním obvodu města Kolína v roce 2020

XML