« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Oznámení o zahájení územního řízení - Obec Břežany I., IČO 00235270 - Chocenice u Břežan I; optická síť v obci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obec Brezany I_Chocenice u Brezan I_opticka sit v obci_oznam.zah.uzemniho rizeni (67,2 kB)
<.> /3
<br> Městský úřad Kolín
Odbor výstavby – stavební úřad
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I,e-podatelna: posta@mukolin.cz
tel.: +420 321 748 231,fax: +420 321 720 911,e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz
sídlo odboru: Zámecká 160,Kolín I
<br>
Naše čj.: MUKOLIN/SU 19609/20-zak
Obec Břežany I <.>,IČO 00235270
Břežany I 67
280 02 Kolín 2
<br> Naše zn.: SU 4509/2020
<br> Počet listů: 3
Příloh/listů: 0
<br> Vyřizuje: XXXXXX XXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: tereza.zakova@mukolin.cz
<br> Datum: 19.02.2020
<br>
• Chocenice u Břežan I; optická síť v obci
• stavbou přímo dotčené pozemky: st.p.č.23/1,st.p.č.34/2,p.č.27/1,p.č.27/2,p.č.27/3,p <.>
<br> č.27/4,p.č.41/2,p.č.100/9,p.č.166/4,p.č.167/1,p.č.167/2,p.č.257/1,p.č.330/4,p.č <.>
851/4,p.č.854/1,p.č.854/2,p.č.855/1,p.č.855/3,p.č.855/4,p.č.855/5,p.č.855/6,p.č <.>
855/9,p.č.855/10,p.č.855/11,p.č.861/3,p.č.864/6,p.č.864/7,p.č.864/10,p.č.866,p.č <.>
869/2,p.č.870/1,p.č.870/3,p.č.874/4,p.č.888/2,p.č.985/2 v katastrálním území
Chocenice u Břežan I
<br>
<br>
Oznámení o zahájení územního řízení
<br>
Dne 17.2.2020 podala Obec Břežany I <.>,IČO 00235270,Břežany I 67,280 02 Kolín 2 (dále jen „žadatel“)
žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: optická síť v obci Chocenice u Břežan I (pozemky
přímo dotčené stavbou: st.p.č.23/1,st.p.č.34/2,p.č.27/1,p.č.27/2,p.č.27/3,p.č.27/4,p.č.41/2,p.č <.>
100/9,p.č.166/4,p.č.167/1,p.č.167/2,p.č.257/1,p.č.330/4,p.č.851/4,p.č.854/1,p.č.854/2,p.č <.>
855/1,p.č.855/3,p.č.855/4,p.č.855/5,p.č.855/6,p.č.855/9,p.č.855/10,p.č.855/11,p.č.861/3,p.č <.>
864/6,p.č.864/7,p.č.864/10,p.č.866,p.č.869/2,p.č.870/1,p.č.870/3,p.č.874/4,p.č.888/2,p.č <.>
985/2 v katastrálním území Chocenice u Břežan I) <.>
<br> Dnem podání žádostí bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby (dále jen „uzemní řízení“) ve výše
uvedené věci <.>
<br> Popis záměru:
připojení objektů na novou optickou síť,která bude sloužit pro provoz elektronických komunikací se službami
vysokorychlostního internetu.Vlastník optická síť bu...

Načteno

edesky.cz/d/3607735

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz