« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Přechodná úprava provozu na místní komunikaci ul. Riegrova v k. ú. Kolín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Riegrova A 15872 (387,9 kB)
Projekce Cihiář + Šanc Rekonstrukce plynovodu Riegrova 589,Kolín
<br> ( Dopravní _ značenl KLH—"Í zpracoval: Bc.XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX
<br> i
Riegrova 589-OOP PDZ VSK 15872 (58,2 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad Kolín
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 140,e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz
sídlo odboru: Na Valech 72,Kolín II
<br>
Výstavba sítí Kolín a.s <.>
Polepy 235
280 02 KOLÍN
<br> Vaše čj.(zn.):
Naše čj.:
Naše zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 15872/20-car
OD cvv1 3638/2020
<br> XXXXXX XXXXX
XXX XXX XXX
vaclav.carva@mukolin.cz
<br>
IČ: 261 15 972
<br>
Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 2
1/1
<br>
Datum: 11.02.2020
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ust.§ 124,odst.6 zák <.>
č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon),na základě žádosti,kterou dne 04.02.2020 podala společnost
Výstavba sítí Kolín a.s <.>,Polepy 235,280 02 Kolín,(dále jen žadatel),po předchozím písemném
vyjádření Policie ČR KŘ Policie Středočeského kraje,Územní odbor Kolín - Dopravní inspektorát,a
po posouzení žádosti v souladu s ustanovením § 77,odst.2,písm.b) zákona v návaznosti na
ustanovení § 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů
(dále jen správní řád) dle § 77 odst.1,zákona č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů
<br> stanovuje
<br> přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci ul.Riegrova v k.ú <.>
Kolín,takto:
<br> Při realizaci uvedené akce bude osazeno přechodné dopravní značení dle schématu s DIO <,>
které je přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona č.361/2000
Sb <.>,vyhlášky MD č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 1.1.2016) a musí být v souladu s
ČSN EN12899-1.Městský úřad Kolín – odbor dopravy si vyhrazuje právo stanovení
přechodné úpravy dopravního značení změnit n...

Načteno

edesky.cz/d/3605174

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz