« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa sociální pracovník/ice oddělení sociálně-právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Kolín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

soc.prac_OSPOD (277,1 kB)
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br>
<br> Město Kolín
<br> zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín
<br>
v souladu se zákonem č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů,vyhlašuje dne 20.02.2020 výběrové řízení na obsazení
pracovního místa – sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně-právní
ochrany dětí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kolín <.>
<br> Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Místo výkonu práce: město Kolín
Předpokládaný termín nástupu: 01.04.2020,případně dle dohody
<br> Obecná charakteristika pozice:
Plnění úkolů vyplývajících ze zákona o sociálně-právní ochraně dětí,zákona o sociálních
službách a zákona o pomoci v hmotné nouzi a dalších souvisejících zákonů.Poskytuje
sociálně-právní ochranu nezletilým,poradenství mladistvým a rodičům s dětmi <.>
<br> Platové podmínky se řídí zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších
předpisů a nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů (11.platová třída + příplatky
dle příslušného nařízení vlády) <.>
<br> Uchazeč musí splňovat:
<br> 1.Předpoklady stanovené § 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů:
<br> � je státním občanem České republiky,případně cizím státním občanem,který má
v ČR trvalý pobyt <,>
<br> � dosáhl věku 18 let <,>
� je plně způsobilý k právnímu jednání (svéprávná) <,>
� je znalý jednacího jazyka <,>
� je bezúhonný,tj.nebyl pravomocně odsouzen (§ 4 odst.2 zák.č.312/2002 Sb.):
<br> � pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo
� pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem
<br> veřejné správy <,>
<br> 2.Požadavky zaměstnavatele:
<br>
� kvalifikační předpoklady odpovídající § 110 zák.č.108/2006 Sb.<,>
o sociálních službách (kvalifikační předpoklad je nezbytné naplnit před datem
uzavření pracovní smlouvy) <,>
<br> � výhodou praxe na úseku sociálně-právní ...

Načteno

edesky.cz/d/3604452

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz