« Najít podobné dokumenty

Město Pečky - Usnesení ZM č. 1/2020 ze dne 12.2.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pečky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ZM č 1 2020 ze dne 12 02 2020
Čj.: PEC/347/2020
<br>
U s n e s e n í č.1/2020
<br> ze zasedání Zastupitelstva města Pečky konaného dne
<br> 12.2.2020 v 17.30 hodin v jídelně Základní školy,Pečky
<br>
Zastupitelstvo města přijímá toto usnesení:
<br>
<br> Text byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů,v platném znění
<br>
<br> I.Zastupitelstvo města konstatuje <,>
<br>
<br> že je podle § 87 Zákona o obcích č.128/2000 Sb <.>,k platnému usnesení zastupitelstva města <,>
<br> rozhodnutí nebo volbě třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města <.>
<br> Zastupitelstvo je schopno se usnášet vzhledem k přítomnosti 20 členů Zastupitelstva města
<br> Pečkách <.>
<br> Podle jednacího řádu bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno <.>
<br>
<br> II.Zastupitelstvo města bere na vědomí :
<br>
<br>  Plnění rozpočtu a plán hospodářské činnosti ke dni 31.12.2019
<br>  Informace o plánu investičních akcí ve městě
<br>  Informace o stanovení termínů zasedání ZM v roce 2020 – 22.4.2020,17.6.2020,16.9 <.>
<br> 2020,11.11.2020,16.12.2020 vždy od 17.30 hodin v jídelně Základní školy,Pečky
<br>
<br> III.Zastupitelstvo města schvaluje:
<br>
<br> a) Koncept projektu „Obnova zeleně Pečecka“ <.>
<br> b) Architektonickou studii “Veřejné WC u nádraží v Pečkách”.Studie bude doplněna o
<br> připomínky:
<br>  Navrhnout další variantní řešení fasády
<br>  Z bezpečnostního hlediska odstranit propojení chodníku podél bytového domu
<br> k podchodu
<br> c) Zařazení správního obvodu města Pečky do územní působnosti MAS Podlipansko
<br> o.p.s <.>,Chvalovická 1076,289 11 Pečky na období 2021-2027 <.>
<br> d) Podání žádosti o dotaci na akci/projekt “Dokončení opravy venkovního školního hřiště
<br> v parku” z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj 117D8220 – Podpora obcí s
<br> 3 001 – 10 000 obyvateli,DT 117D8220B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury <.>
<br> e) Poskytnutí návratné finanční výpomoci (bezúročné půjčky) Římskokatolické farnosti
<br> Pečky,IČO 61632236 v...

Načteno

edesky.cz/d/3600796

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pečky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz