« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 15. 2. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 č. j. 14/2020-120-RD/5

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha-14_2020-120-RD_5.pdf
zdenek.kymr
oznaceni_prilohy
<br> zdenek.kymr
Text napsaný psacím strojem
příloha k č.j.14/2020-120-RD/5
<br>
<br>
<br> DK 230
<br>
<br> DK 231
<br>
<br> DK 237
<br>
<br> DK 240
<br>
<br> DK 241
<br>
<br> DK 247
<br>
<br> DK 632
<br>
<br> DK 633
14_2020-120-RD_5.pdf
Č.j.: 14/2020-120-RD/5
<br>
<br>
<br> OP ATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Ministerstvo dopravy,Odbor pozemních komunikací (dále jen „Ministerstvo dopravy“),podle
§ 77 odst.1 písm.a) a § 124 odst.2 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podnětu společnosti
SIGVIA CZ s.r.o <.>,IČO 038 64 430,se sídlem Hanácká 346/25,620 00 Brno (dále jen „žadatel“) <,>
doručeného dne 27.1.2020,a po písemném vyjádření Ministerstva vnitra,Odboru bezpečnostní
politiky (dále jen „Ministerstvo vnitra“),č.j.MV-25283-3/OBP-2020 ze dne 5.2.2020 <,>
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na dálnici D1 v souvislosti s akcí „D1,modernizace – úsek 02,EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29
Hvězdonice (etapa 3B0)“ <.>
<br> Termín: dle příslušného rozhodnutí o uzavírce
<br> Nedílnou součástí tohoto opatření je projekt přechodné úpravy provozu „D1,modernizace –
úsek 02,EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdonice,DIO – etapa 3B0“ (PRAGOPROJEKT,a.s.<,>
01/2020).Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.Toto stanovení není použitelné
samostatně,ale pouze jako součást příslušného rozhodnutí o uzavírce,které bude v předmětné věci
vydávat zdejší úřad <.>
<br> Odůvodnění
<br> Ministerstvo dopravy stanovilo přechodnou úpravu provozu na základě podnětu žadatele
po písemném vyjádření Ministerstva vnitra.V souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona
o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené
osoby k podávání připomínek nebo námitek.Důvodem pro stanovení přechodné úpravy provozu
je realizace provizorního rozšíření dálnice D1 v km 23,530–23,668 a km 24,120–24,330 vpravo
vč.provozování zařízení staveniště v km 26,050 vpravo v rámci výše uvedené stavby.Podle § 173
odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,proti opatření obecné
povahy nelze podat opravný prostředek <.>
<br>
<br> V P...

Načteno

edesky.cz/d/3596167

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz