« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Revitalizace vodoteče Dolina v Jablonci nad Nisou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Revitalizace vodoteče Dolina v Jablonci nad Nisou
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií –
Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci
Operačního programu Životní prostředí <.>
<br> Předmětem podpory je revitalizace vodoteče Dolina od místa soutoku s bezejmenným
přítokem po zaústění pod místní komunikaci včetně vegetačních úprav a přístupových
cest.Realizací projektu dojde k obnově vodních prvků v krajině s ekologicko-stabilizační
funkcí a k posílení zásoby povrchových i podzemních vod v území <.>
<br> Celkové způsobilé výdaje: 1 118 781 Kč
Dotace EU: 1 118 781 Kč (100 %)
<br> Datum zahájení realizace projektu: 2.1.2020
Datum plánovaného ukončení projektu: 31.12.2020
<br> Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Příjemce dotace: Statutární město Jablonec nad Nisou
<br> ČISTOTA
VODY
<br> KVALITA
OVZDUŠÍ
<br> ZPRACOVÁNÍ
ODPADU
<br> OCHRANA
PŘÍRODY
<br> ENERGETICKÉ
ÚSPORY

Načteno

edesky.cz/d/3596147


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz