« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Odchovna kuřic a výkrmna brojlerů Dolní Bukovsko" č. 92/2020 vyvěšeno dne: 11.02.2020 Datum sejmutí: 13.03.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Odchovna kuřic a výkrmna brojlerů Dolní Bukovsko"
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví
Oddělení IPPC a EIA
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
<br>
Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí
<br>
Krajský úřad Jihočeského kraje,odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví (dále XXX XXXXXXX úřad),jako
příslušný úřad podle § XX písm.a) zákona č.76/2002 Sb <.>,o integrované prevenci a omezování znečištění <,>
o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) v platném
znění,zveřejňuje podle § 13 odst.9 zákona o integrované prevenci informaci o možnosti nahlédnout
do rozhodnutí o změně integrovaného povolení č.j.KUJCK 7931/2020/OZZL,sp.zn.: OZZL 117678/2019/mipi
ze dne 16.01.2020,vydaného právnické osobě MAVELA a.s.Dynín,Dynín 81,373 64 Dynín,IČO 466 83 526
pro zařízení „Odchovna kuřic a výkrmna brojlerů Dolní Bukovsko“ <.>
<br> Krajský úřad sděluje,že do rozhodnutí lze nahlédnout v pondělí a středu v době od 8 – 16.30 hodin (v jiné dny
po telefonické domluvě),a to na odboru životního prostředí,zemědělství a lesnictví,pracoviště ul.Boženy
Němcové 49/3,číslo dveří 233 – Ing.Pinl,oddělení IPPC a EIA <.>
<br>
Rozhodnutí vydané podle § 19a) odst.3 zákona o integrované prevenci je,v souladu s ustanovením § 13 odst <.>
9 zákona o integrované prevenci,stále zveřejněno prostřednictvím informačního systému integrované prevence
na internetové adrese: http://www.mzp.cz/ippc <.>
<br> Zároveň žádáme Kancelář ředitele,úsek organizační o zveřejnění informace o možnosti nahlédnout
do rozhodnutí na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje po dobu 30 dnů <.>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXXXX XXXXXXX
vedoucí oddělení
<br>
<br>
<br>
<br>
Naše č.j.: KUJCK 23086/2020
<br> Sp.zn.: OZZL 117678/2019/mipi SS
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXX
Telefon: XXX XXX XXX Odbor kancelář ředitele
E-mail: pi...

Načteno

edesky.cz/d/3596137


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz