« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo pro místní rozvoj - Rozhodnutí č.j. MMR-491/2020-83/52 ze dne 10. února 2020 - Zástavba okolí stanice metra Invalidovna

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo pro místní rozvoj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnuti-c-j-MMR-4912020-8352-ze-dne-10-2-2020-Zastavba-okoli-stanice-metra-Invalidovna.pdf [PDF, 280KB]
: &%? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ _ 3x Staroměstské nám.6
<br>.u %? 110 15 Praha 1
<br> Adresátí: dle rozdělovníkn
<br> V Praze dne 10.února 2020 č.j.: MMR - 491/2020-83/52
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Ministerstvo pro místní rozvoj,jako správní orgán příslušný podle 5 14 odst.1 zákona č.2/1969 so <.>,o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,ve znění pozdějších předpisů,a podle 5 89 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění účinném ke dni 18.12.2014 (dálejen „Správní řád“),ve spojení s 5 118 odst.3 písm.b) zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů,ve věci odvolání Bytového družstva K Olympilm,IČ 25604937,se sídlem K Olympiku 567/10,186 00 Praha 8 — Karlín,zastoupeného JUDr.Michalem Bernardem,Ph.D <.>,advokátem se sídlem Klokotská 103/13,390 01 Tábor,s adresou pro doručování Masarykovo náměstí 195,254 01 Jílové u Prahy,proti usnesení Magistrátu hlavního města Prahy,Odboru stavebního řádu,č.j.MHMP 1751194/2019 (sp.zn.S-MHMP 19019441201 SISTR) ze dne 29.08.2019 o přerušení řízení 0 Odvolání proti rozhodnutí Úřadu městské části Praha 8,Odboru územního rozvoje a výstavby,č.j.MCP8 132827/2018 (som.MCPS 171874!2014/0V.Pet) ze dne 19.07.2018,kterým byla kžádosti společnosti IMMORENT Orion,s.r.o <.>,IČ 28428544,se sídlem Budějovická 13a/ 1518,140 00 Praha 4 - Michle,a společnosti Invalidovna centrum a.s <.>,nyní Invalidovna centrum,s.r.o <.>,IČ 27596702,se sídlem Budějovická 13a/151s,140 00 Praha 4 - Michle,zastoupených společností METROPROJEKT Praha a.s <.>,IČ 45271895,se sídlem náměstí I.P.Pavlova č.p.1786/2,120 00 Praha 2 - Nové Město,umístěna stavba označená jako „Zástavba Okolí stanice metra Invalidovna“ na pozemcích v k.ú.Karlín <,>
<br> rozhodlo takto:
<br> Odvolání Bytového družstva K Olymp“,zastoupeného JUDr.Michalem Bernardem,Ph.D <.>,se podle 5 90 odst.5 správního řádu z a m í t i a jím napadené usnesení Magistrátu hlavního města Prahy,odboru stavebního řádu,č.j.MHMP 175119412019 (sp...

Načteno

edesky.cz/d/3595674

Meta

Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo pro místní rozvoj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz