« Najít podobné dokumenty

Město Zábřeh - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Silnice č. III/3703 Šumperk - Sudkov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zábřeh.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Silnice č. III/3703 Šumperk - Sudkov
IČ 00303640 tel.583 468 111 posta@muzabreh.cz hk9bq2f
<br> DIČ CZ00303640 fax 583 416 505 www.zabreh.cz #mestozabreh
<br>
<br> *$42L6PA*
2020/577/DO-MUZB-6
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ČÍSLO JEDN.: 2020/577/DO-MUZB-6
SPIS.ZN.: DO.577/2020/ICh
<br>
<br> STRABAG a.s <.>
<br> Kačírkova 982/4
<br> 158 00 Praha
<br>
<br>
VYŘIZUJE: XXXXX XXXXXXXXX
TELEFON: +XXX XXX XXX XXX
E-MAIL: posta@muzabreh.cz
<br> DATUM: 23.01.2020
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Zábřeh,Odbor správní,oddělení dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle
§ 124 odst.6 a § 77 odst.1 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“),ve znění pozdějších
předpisů,projednal podle § 77 odst.3) zákona o silničním provozu návrh stanovení přechodné
úpravy provozu s dotčeným orgánem,jímž je dle § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu
policie,která vyjádřila s předmětným návrhem souhlas dne 13.02.2020,a proto
<br> oznamuje
<br> vydání opatření obecné povahy dle § 77 odst.5) zákona o silničním provozu v souladu
s ustanovením § 171 a § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“),kterým
<br> STANOVÍ
<br> přechodnou úpravu provozu na silnicích II.a III.třídy v působnosti ORP - MěÚ Zábřeh,se
způsobem vyznačení dle odsouhlasených výkresů - viz příloha <.>
<br> Důvod: uzavírky a vedení objízdných tras v rámci stavby „Silnice č.III/3703 Šumperk – Sudkov“ <.>
<br> Termín: přesná doba bude uvedena v souvisejícím rozhodnutí Odboru dopravy MěÚ Šumperk,o
povolení úplné uzavírky provozu na silnici III/3703 Šumperk – Sudkov (ev.včetně jejich
prodloužení/změn),které jsou v současnosti rozetapizovány takto:
<br> 1.etapa – 16.3.2020 – 29.3.2020 (UZAVÍRKA sil.3703 Postřelmov – křiž.Sudkov/Kolšov)
<br> 2.etapa,1.fáze – 30.3.2020 – 19.4.2020 a 4.5.2020 – 10.5.2020 (Mimo dopravní o...

Načteno

edesky.cz/d/3595621

Meta

Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zábřeh      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz