« Najít podobné dokumenty

Obec Milín - Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Milín, konaného dne 16.12.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Milín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde:
č.j.: Mil-e-02224/19
<br> Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Milín <,>
<br> konaného dne 16.12.2019 od 17.00 hod.v předsálí Kulturního domu Milín <.>
<br>.OZ schvaluje program jednání zastupitelstva <.>
<br> OZ schvaluje ověřovatele zápisu: Mgr.XXXXX XXXXXX a Ing.XXXXXX XXXXXXXX
<br> OZ schvaluje návrhovou komisi ve složení: předseda Mgr.XXXX XXXXX,člen Ing.] an XXXXXXX,člen XXXXXX XXXXX <.>
<br> OZ schvaluje zapisovatele dnešní jednání: XXXXXX XXXXXXXX <.>
<br> X.OZ schvaluje předložený rozpočtový výhled na roky 2021 a 2022 <.>
<br> 10 <.>
<br> 11 <.>
<br> 12 <.>
<br> 13 <.>
<br> 14 <.>
<br> 02 schvaluje rozpočet obce Milín na rok 2020 ve znění a členění paragrafů.Příjmová strana rozpočtu činí 46.014.500 Kč,výdajová strana rozpočtu činí 41.3 85.000 Kč.Rozpočet je schválen jako přebytkový <.>
<br> OZ schvaluje rozpočtovou změnu č.5/2019.OZ pověřuje Radu obce Milín k projednání a schválení rozpočtové změny č.6/2019 před ukončením účetního období roku 2019 <.>
<br> OZ schvaluje dle zákona č.256/2001 Sb <.>,519 Řád pro pohřebiště v Milínč <.>
<br> OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Milín č.2/2019 o místním poplatku ze psů <.>
<br> OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Milín č.3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství <.>
<br> OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Milín č.4/2019 o místním poplatku z pobytu <.>
<br> 02 schvaluje zřízení věcného břemene na pozemek p.č.978/2 k.ú.Milín ve vlastnictví obce Milín.Věcné břemeno se zřizuje ve prospěch ČEZ Distribuce,a.s.za účelem zřízení distribuční soustavy.Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 10 000,— Kč a případnou DPH <.>
<br> OZ schvaluje zřízení věcného břemene na pozemek p.č.1313/6 k.ú.Milín ve vlastnictví obce Milín.Věcné břemeno se zřizuje ve prospěch ČEZ Distribuce,a.s.za účelem zřízení distribuční soustavy.Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 10 000; Kč a případnou DPH <.>
<br> OZ schvaluje zřízení věcného břemene na pozemek p.č.232 k.ú.Kamenná u Příbramě ve vlastnictví obce M...

Načteno

edesky.cz/d/3595580

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Milín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz