« Najít podobné dokumenty

Město Kralupy Nad Vltavou - Oznámení zahájení společného řízení - prodloužení vodovod, kanalizace včetně přípojek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kralupy Nad Vltavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OznámenízahájeníspolečnéřízenívodkanPostřižínKořínek_20_001.pdf
Č.j.MUKV 9825/2020 OŽP ze dne 10.02.2020 Stránka 1
<br>
<br>
Město Kralupy nad Vltavou
Městský úřad Kralupy nad Vltavou,odbor životní prostředí
Palackého nám.1,278 01 Kralupy nad Vltavou
www.mestokralupy.cz,podatelna@mestokralupy.cz,tel.: 315 739 811
IČ: 00236977,DIČ: CZ 00236977,DS: 8zzbfvq
<br>
<br> Spis.zn.MUKV-S 1751/2020 OŽP
Č.J.: MUKV 9825/2020 OŽP
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXX
XXX XXX XXX
blanka.nedbalova@mestokralupy.cz
<br> DATUM: 10.02.2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ – společné řízení
Městský úřad Kralupy nad Vltavou,odbor životního prostředí,jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení
§ 104 odst.2 písm.c) a § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve
znění pozdějších předpisů,dále jen „vodní zákon“,jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11
odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů a speciální stavební úřad příslušný
podle §15 odst.4 vodního zákona a § 15 odst.1 písm.d) a § 94j zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon),dále jen „stavební zákon“ v souladu s ustanovením § 115 odst.8 vodního zákona a
§ 94m stavebního zákona oznamuje účastníkům řízení zahájení společného územního a stavebního řízení povolení
souboru staveb stavby vodního díla a přípojek podle § 94j stavebního zákona v souladu s § 15 odst.1) vodního
zákona
Žadatele XXXXXXXX XXXXXXX (nar.X.X.XXXX) Pod Lipami XXXX/XX,130 00 Praha
<br> „Prodloužení vodovodu a splaškové kanalizace pro 4 RD v k.ú.Postřižín včetně nových přípojek“ na pozemcích parc <.>
č.134/48,170/11,170/34,170/35,170/36,315/1,315/18,315/19,315/20,315/21,319/1,315/2 v k.ú.Postřižín <,>
okres Mělník,kraj Středočeský,ČHP: 1-05-04-0590-0-00,určení polohy stavby orientačně souřadnice Y,X JTSK:
743489.49,1027002.14**743617.47,1027129.13,projektová dokumentace byla vypracována Ing.XXXXXX XXXXX <,>
XX/XXXX,oprávněná osoba...

Načteno

edesky.cz/d/3595552

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kralupy Nad Vltavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz