« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Svolanka k 9/VIII zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Svolanka 9
š <,>
<br> RGSTÁÉTUŘANSKÉNÁÉ.ĚGEGGGBRND
<br> ;;
<br> $
<br> M
<br> V souladu sustanovením © 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů
<br> SVOLÁVÁM 9/VIII.zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany
<br> Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany,Tuřanské nám.1,Brno,1.poschodí Doba konání: čtvrtek 27.února 2020 V 18:00 hodin Navržený program iednání:
<br> Technický bod
<br> Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva
<br> Dotazy k usnesením z j ednání Rady
<br> Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva
<br> Informace o jednáních starosty a místostarosty
<br> Návrhy a podněty občanů
<br> Návrh rozpočtového opatření č.2/2020
<br> Žádost o dotaci pro JSDH Brno-Holásky
<br> 10.Žádost o dotaci na Slavnosti tuřanského zelí
<br> 11.Pravidla a návrh odměn neuvolněným členům Zastupitelstva a nečlenům Zastupitelstva 12.Návrh organizace dopravy ul.Kudmova a okolí
<br> 13.Protokol o kontrole
<br> 14.Nabytí chaty ev.č.42 v k.ú.Tuřany
<br> 15.Novela obecně závazné vyhlášky o nočním klidu
<br> 16.Obecně závazná vyhláška,kterou se mění obecně závazná vyhláška č.19/2017 1 7.Různé
<br> 1 8.Závěr
<br>.*OPOSQP'Hš—PJPF
<br> Zasedání Zastupitelstva je veřejně,přístupné občanům.Ze zasedání Zastupitelstva je pořizován zvukový i obrazový záznam,který je živě přenášen <.>
<br> v Bmě dne 12 2_ 2020 sr'aumnuí mim anno
<br> Městská část rno - Tuřany 620 00 Brno,uřanské nám.1
<br> MÁV
<br> XXXXXXX XXXXXX starosta městské části Brno-Tuřany

Načteno

edesky.cz/d/3595487

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz