« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Kohoutovice - Záměr obce na pronájem prostor sloužících podnikání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Kohoutovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce na pronájem prostor sloužících podnikání
ÚŘnD MĚSTSKÉ ČÁSTI mesta BRNA! BRNQ-KOHQŠTGVECE,cannon SPRÁVY MAJETKU.BASNEHO 36,523 na anno
<br> Záměr obce na pronájem prostor sloužících podnikání
<br> Statutární město Brno,městská část Brno-Kohoutovice,Bašného 36,623 00 Brno,v souladu s ust.% 39 odst.1 zák.č.128/2000 Sb <.>,v platném znění,zveřejňuje záměr obce na pronájem prostor sloužících podnikání <.>
<br> Popis nemovitosti:
<br> budova s číslem popisným 289 na ulici Voříškova 2,623 00 Brno kteráje součástí pozemku p.č.1578
<br> LV 10001,k.ú.Kohoutovice
<br> Prostory o celkové výměře 777,17 m2 jsou situované vsuterénu,přízemí,14.a 15.nadzemním podlaží objektu č.p.289 na adrese Voříškova 2,623 00 Brno.Prostory jsou specifikované v situačních pláncích,které tvoří přílohu tohoto záměru <.>
<br> Doha nájmu: doba neurčitá s možností ukončení nájmu dle ust.?; 2312 a násl.obč.zák <.>
<br> Výše nájemného: min.1.050.000,— Kč/rok (+ platná sazba DPH + inflační doložka) Úhrada nájemného: nájemné bude hrazeno měsíčně,a to nejpozději do 5.dne
<br> příslušného měsíce nájmu
<br> Ostatní ujednání: při podpisu smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání je nájemce povinen uhradit pronajímateli vratnou kauci ve výši tří měsíčních nájmů <.>
<br> Podrobnější informace kzveřejněnému záměru a případně dohodu o prohlídce prostor
<br> poskytuje ÚMČMB Brno- Kohoutovice,odbor správy majetku Bašného 36 623 00 Brno
<br> osobně nebo telefonicky na čísle 547130579 nebo e-mailem na adrese mlvnekáJDkohoutovice.brno.cz
<br> Zájemci o pronájem mohou své nabídky podat do 40—tí dnů od data zveřejnění záměru na výše uvedenou adresu vyhlašovatele <.>
<br> Tento záměr byl schválen RMČ Brno-Kohoutovice na její 32.schůzi konané dne 12.02.2020
<br> V Brně dne 14.02.2020
<br> \JKJM K\uvš XXX XXXXXXXX XXXXXX /„ \ (__,Úřad městské části města Brna
<br> Brno- Kohoutov vedoucí OSM ÚMČMB Brno- Kohoůto Odbor spravy magi“
<br> Bašného 36 4623 00 Brno
<br> Příloha: situační plánky
<br> „4„„
<br> Qnerativní karta »- výškový dům _ Voříškova 2 Brno— Kohout...

Načteno

edesky.cz/d/3595474

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Kohoutovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz