« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Kohoutovice - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Kohoutovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
č.j.MMB/0074684/2020/Vich 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna 1.č.j.MMB/0074684/2020/Vich 2 č.j.MMB/0074684/2020/Vich 3 2.prodej pozemku p.č.5203/1 zahrada o výměře 449 m2 v k.ú.Žabovřesky (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Halouzková,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.205,tel.542173158,e-mail: halouzkova.veronika@brno.cz) 3.prodej pozemků: p.č.1142/301 ostatní plocha jiná plocha o vým.16 m 2 p.č.1142/302 ostatní plocha jiná plocha o vým.1m 2 p.č.1142/303 ostatní plocha jiná plocha o vým.2 m 2 p.č.1142/304 ostatní plocha jiná plocha o vým.495 m 2 p.č.1142/306 ostatní plocha jiná plocha o vým.268 m 2 p.č.5881 zastavěná plocha a nádvoří o vým.1779 m 2 p.č.6425/2 ostatní plocha ostatní komunikace o vým.2009 m 2 p.č.6426/2 ostatní plocha ostatní komunikace o vým.302 m 2 p.č.6434/2 ostatní plocha,zeleň o vým.116 m 2 vše k.ú.Bystrc (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Boleslavová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.206,tel.542173096,e-mail: boleslavova.eva@brno.cz) 4.směna pozemku p.č.515/1 zahrada o výměře 26 m2 v k.ú.Kohoutovice ve vlastnictví Statutárního města Brna za pozemek p.č.515/7 ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře 1 m 2 v k.ú.Kohoutovice s doplatkem (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Zapletalová,AK- JUDr.Hroza & Mgr.Zapletal,Arne Nováka 4,602 00 Brno e-mail: zuzana.zapletalova@pravnici.org) 5.pronájem pozemku p.č.1017 zastavěná plocha a nádvoří o...

Načteno

edesky.cz/d/3595473

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Kohoutovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz