« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bystrc - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - Větrná 18 - 14. únor 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bystrc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyvěšeno: 14.2.2020  Sňato: 3.3.2020
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/ 0405321/2019 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XXXX-XX-XX
<br> Č.J.: MMB/XXXXXXX/XXXX TEL./E-MAIL: 542 174 131/hedlova.jaroslava@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu) a podle § XXX a následně části šesté zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) na základě žádosti
<br> Úřadu městské části města Brna,Brno-Bystrc,Odbor životního prostředí a dopravy,Nám.28.dubna 60 <,>
<br> 635 00 Brno,o stanovení úpravy provozu na místní komunikaci a po předchozím projednání s Policií ČR,KŘP
<br> JMK SPDI Brno (viz č.j.: KRPB-211709-1/ČJ-2019-0600DI,ze dne 24.09.2019) podle § 77 odst.1 písm.c)
<br> zákona o silničním provozu
<br>
<br> stanoví místní úpravu provozu na místní komunikaci ul.Větrná 18
<br>
<br> spočívající v umístění svislého dopravního značení vyhrazené parkoviště (IP 12) vč.dodatkové tabulky (E 13)
<br> s uvedením registrační značky vozidla 7B5 7506,a vodorovného dopravního značení vyhrazené
<br> parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou (V 10f) <.>
<br>
Platnost tohoto stanovení je podmíněna vydáním rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
užívání komunikace <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br>
Magistrát města Brna,Odbor dopravy stanoví místní úpravu provozu na místní komunikaci Větrná 18 na
základě žádosti o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci z důvodu zřízení vyhrazené...
Mapa
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
<br> LEGENDA:
<br> B 1
<br> B 1
<br> Instalovat
<br> V 1a
<br> V 1a
Instalovat
<br> V 1a
<br> B 1
<br> OdstranitOdstranit
<br> S
<br> KONTROLOVALVYPRACOVAL
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU
<br> VEDOUCÍ ÚDI GENER.PROJEKTANT
<br> ING.A.HAVLÍČEK ING.M.PERNICA
<br> OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> NÁZEV AKCE:
<br> DATUM
<br> PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉHO OBČANA
VYHRAZENÉ PARKOVÁNÍ
<br> FORMÁT
<br> STUPEŇ
<br> MĚŘÍTKO
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> 01.1
<br> 1:500
<br> A4
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> 1013-2019
ULICE VĚTRNÁ 18 - MK
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> komunikace
<br> Brněnské
<br> ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
<br> Z.MAREČKOVÁ Z.MAREČKOVÁ
<br> ZÁŘÍ 2019
<br> po zaplacení ceny <.>
<br> místní komunikace nebo jejich úseky,jež lze užít ke stání vozidel jen
s příslušným nařízením statutárního města Brna,kterým se vymezují
roku,nejdéle však do zavedení oblasti placeného stání,v souladu
pro zřizování vyhrazeného parkovacího stání na dobu jednoho
o povolení zvláštního užívání silnice nebo místní komunikace
- BKOM souhlasí za vlastníka komunikace s vydáním rozhodnutí
<br> Pozn.: - DZ bude realizováno podle TP 65 a TP 133
<br> UL.VĚTRNÁ 18 - MK
<br> Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
<br> Podpis:
<br>
§77 zákona č.361/2000 Sb <.>
<br>
<br> Dle §25 zákona č.13/1997 Sb <.>
<br>
/ČJ-20 -0600DI -Pod č.j.: KRPB-
<br>
Odsouhlaseno dne:
<br> 18
<br> 18c
<br> Vì
tr
ná
<br>
VO
IP
1
1
b
<br> 5
<,> 4
<br> IP
1
0
aNa
<br> za
čá
tku
ús
<br> ek
u
<br> SL
<br> 7B
5 7
<br> 50
6
<br> E
13
<br> IN
ST
<br> AL
O
<br> VA
TIP
<br> 1
2
<br> IN
ST
<br> AL
O
<br> VA
T
<br> RÉ
SE
<br> RV
É
<br> V 10f
INSTALOVAT
<br> 5
<,> 5
<br> 4
<,> 5
<br> 2 <,>
75
<br>
2020-02-12T16:04:35+0100
eSpis 751b82dafd2b5a951aa8dc767fb79d3b420902ef

Načteno

edesky.cz/d/3595470

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bystrc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz