« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bystrc - Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - Kachlíkova 13 - 14. únor 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bystrc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyvěšeno: 14.2.2020  Sňato: 17.3.2020
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0032917/2020 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XXXX-XX-XX
<br> Č.J.: MMB/XXXXXXX/XXXX TEL./E-MAIL: 542 174 131/hedlova.jaroslava@brno.cz
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
<br> NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
<br> a § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu),zahájil na základě žádosti Úřadu
<br> městské části města Brna,Brno-Bystrc,28.dubna 60,635 00 Brno řízení o návrhu opatření obecné povahy
<br> podle § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a podle
<br> § 77 odst.5 zákona o silničním provozu ve věci stanovení změny místní úpravy provozu na místní komunikaci
<br> ul.Kachlíkova 13.Změna místní úpravy spočívá v doplnění dodatkové tabulky (E13) s textem „2.1B3
<br> 7914 “ na stávající svislé dopravní značení vyhrazené parkoviště (IP12) a v doplnění vodorovného
<br> dopravního značení vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce
<br> pohybově postiženou (V 10f) s číslicí „2“ ve spodní části <.>
<br>
<br> K návrhu byla přiložena výkresová dokumentace s návrhem umístění dopravního značení projednaná s Policií
<br> ČR KŘP JMK SPDI Brno (viz č.j.: KRPB-11514-1/ČJ-2020-0600DI,ze dne 14.01.2020),souhlas vlastníka
<br> předmětné pozemní komunikace,jež jsou podkladem tohoto řízení <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br>
Návrh stanovení změny místní úpravy provozu na místní komunikaci ul.Kachlíkova 13 se zveřejňuje
na základě žádosti o povolení zřízení vyhrazeného parkování pro osob...
Mapa
2020-02-12T13:26:44+0100
eSpis 911f48ef6a05b6e3a590bc3ab9f4b3238ecef56c

Načteno

edesky.cz/d/3595469

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bystrc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz