« Najít podobné dokumenty

Obec Doubrava - rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozhodnutí
“Fil
<br> !%
<br> ČESKÝ BÁNSKÝ ÚŘAD
<br> V Praze dne 24.ledna 2020 Cj.: SBS 35894/2019
<br> ROZHODNUTÍ předsedy Českého báňského úřadu
<br> Předseda Českého báňského úřadu jako správní orgán příslušný podle & 152 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řá “),aš 38 odst.3 zákona č.61/1988 Sb <.>,o hornické činnosti,výbušninách a o státní báňské správě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.61/1988 Sb.“),V řízení o rozkladu ze dne 4.10.2019,podaném účastníky řízení panem Boleslavem Mrajcou,nar.dne 19.3.1956,trvale bytem Náměstí Ondry Foltýna 28/81,733 01 Karviná,a paní Emílií Mrajcovou,nar.dne 8.5.1955,trvale bytem Náměstí Ondry Foltýna 9/31,733 01 Karviná,prostřednictvím společného zástupce,JUDr.Radima Kubici,MBA,advokáta advokátní kanceláře Kubica Partners s.r.o <.>,IČO: 03220885,se sídlem O.Lysohorského 702,738 01 Frýdek-Místek,proti usnesení Českého báňského úřadu (dále též „ČBÚ“) č.j.SBS 31126/2019/ČBÚ-23/2 ze dne 24.9.2019,rozhodl podle 5 152 odst.6 písm.b) správního řádu takto:
<br> Rozklad podaný výše uvedenými účastníky správního řízení proti usnesení Českého báňského úřadu č.j.SBS 32126/2019/ČBÚ-23/2 ze dne 24.9.2019,kterým bylo rozhodnuto,že Bc.Ing.XXXXX XXXXX,předseda Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále jen „OBÚVOstraVě“),není podjatou úřední osobou ve správním řízení vedeném OBÚ V Ostravě pod č.j.SBS 22874/2019/OBÚ-05 o žádosti organizace OKD,a.s <.>,se sídlem Stonavská 2179,Doly,735 06 Karviná,IČO: 05979277,o povolení hornické činnosti spočívající v dobývání výhradního ložiska poruby č.10 2431 a č.10 2432 ve 24.sloji v 10.kře dobývacího prostoru Karviná — Doly 1 (dále jen „předmětné řízení“),se podle 5 152 odst.6 písm.b) správního řádu
<br> zamítá <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Dne 30.8.2019 obdržel OBÚ V Ostravě prostřednictvím datové schránky od výše vymezených podatelů rozkladu,XXXX XXXXXXXXX Mrajci a paní Emilíe Mrajcové (dále jen „podatele'“),námitk...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doubrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz