« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Výpis usnesení z 27. schůze Rady města Litovel, konané dne 10. února 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis usnesení RM
Stránka 1 z 2
<br> M ě s t o L i t o v e l
<br>
<br> Výpis usnesení
<br>
<br> z 27.schůze Rady města Litovel,konané dne 10.února 2020
<br>
<br> Číslo: RM/981/27/2020
<br> Rada města Litovel
<br> a) souhlasí s podáním žádosti o dotaci příjemcem – nevlastníkem majetku,tj.TATRANEM LITOVEL,z.s.Litovel
<br> na rekonstrukci objektu sportovní tribuny na pozemku st.parc.č.1736,zastavěná plocha a nádvoří,v k.ú.Litovel <,>
<br> obec Litovel <.>
<br> b) zavazuje se,že majetek pořízený z dotace si min.po dobu 10 let v majetku obce ponechá <.>
<br>
<br> Číslo: RM/982/27/2020
<br> Rada města Litovel rozhodla přijmout nabídku Ing.Antonína Pospíšila,BOOS PLAN,a.s.Brno na zpracování
<br> studie stavby Stavební úpravy lokality Boženy Němcové,Litovel.Současně Rada města Litovel ukládá odboru
<br> MHaSI vystavit řádnou objednávku <.>
<br>
<br> Číslo: RM/983/27/2020
<br> Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č.1 k Pachtovní smlouvě (SML/0275/2019/MH/1).Dodatek č.1
<br> bude uzavřen mezi městem Litovel a ZD Haňovice,v předloženém znění.Předmětem Dodatku č.1 je snížení
<br> obdělávané výměry na 870 568 m2 a ponížení ročního pachtovného o 695 Kč,tj.na částku 356.254 Kč/rok
<br> s účinností od 1.10.2020 z důvodu odprodeje části pozemku parc.č.142/19,v k.ú.Myslechovice <.>
<br>
<br> Číslo: RM/984/27/2020
<br> Rada města Litovel pověřuje odbor MHaSI k zadání vypracování studie na rekonstrukci cesty v tzv.Kozí uličce
<br> v Chudobíně <.>
<br>
<br> Číslo: RM/985/27/2020
<br> Rada města Litovel nesouhlasí s umístěním ankety na webu města,která by zajistila průzkum návrhů na umístění
<br> discgolfového hřiště ve městě Litovel <.>
<br>
<br> Číslo: RM/986/27/2020
<br> Rada města Litovel souhlasí se zadáním zpracování studie „Rozvržení sportů na louce u koupaliště v Litovli“
<br> společnosti HEPA group s.r.o <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Stránka 2 z 2
<br> Číslo: RM/987/27/2020
<br> Rada města Litovel bere na vědomí informaci o zpracování mzdové a personální agendy a ukončení smluvních
<br...

Načteno

edesky.cz/d/3589819


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz