« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č. 6/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č. 6/2019
1
<br> Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č.6/2019 ze dne 24.09.2019
<br> Zastupitelstvo obce Smrk na svém zasedání dne 24.09.2019:
1.Schválilo program zasedání <.>
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
2.Vzalo na vědomí „Zápis z jednání valné hromady“ Společnosti obcí pro lesní
<br> hospodaření v Náměšti nad Oslavou,s.r.o <.>,Žerotínova 386,675 71 Náměšť nad
Oslavou,IČ: 64511341,ze dne 06.06.2019 <.>
<br> Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
3.Schválilo podání „Žádosti o poskytnutí podpory v oblasti akreditované poradenské
<br> činnosti v oblasti lesního hospodaření na období 2016 – 2020“ z dotačního programu
„Podpora akreditované poradenské činnosti v lesním hospodářství“ Ministerstva
zemědělství ČR <.>
<br> Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
4.Schválilo „Smlouvu o poskytnutí poradenské služby“ za účelem poskytnuté poradenské
<br> služby na téma „P2 – Analýza ekonomiky lesního podniku a opatření ke zvýšené
konkurenceschopnosti“ mezi OBCÍ SMRK a fou FORESTA SG,a.s <.>,Horní náměstí 1 <,>
755 01 Vsetín,IČ: 60735384 <.>
<br> Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
5.Schválilo finanční dar bez stanoveného účelu Diakonii ČCE – středisko v Myslibořicích <,>
<br> Myslibořice 1,675 60 Myslibořice,IČ: 00839345,ve výši 3.000 Kč <.>
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
6.Schválilo „Pachtovní smlouvu“ mezi OBCÍ SMRK a fou Družstvo vlastníků půdy Ametyst <,>
<br> Smrk 94,675 01 Vladislav,IČ: 47911531“ účinnou od 01.01.2019 a sjednaným
pachtovným ve výši 3.000 Kč/ha/rok <.>
<br> Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
7.Vzalo na vědomí „Zápis z rady“ Horácko – ekologického mikroregionu,Budišov 360 <,>
<br> 675 03 Budišov u Třebíče,IČ: 68731990,ze dne 16.07.2019 <.>
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
8.Schválilo „Žádost“ pana Vlastimila Novotného,Budíkovice 63,674 01 Třebíč,o zábor
<br> pozemku o rozloze cca 100–200 m2 (část pozemku parcelní číslo 451/1 – ostatní plocha <,>
v katastrálním území Smrk na Moravě) po dobu výstavby rodinného domu
čp.5 z důvodu uložení stavebního materiálu,a to nejpozději 31.12.2021 <.>
<br> Pro: 6
Proti: 0...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz