« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č. 5/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č. 5/2018
1
<br>
Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č.5/2018 ze dne 17.05.2018
<br> Zastupitelstvo obce Smrk na svém zasedání dne 17.05.2018:
1.Schválilo program zasedání <.>
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
2.Schválilo „Závěrečný účet obce Smrk za rok 2017“,včetně „Zprávy o výsledku
<br> přezkoumání hospodaření obce Smrk za rok 2017“,bez výhrad <.>
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
3.Schválilo „Účetní závěrku obce Smrk k 31.12.2017“ <.>
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
4.Schválilo jako zhotovitele akce „Víceúčelové hřiště Smrk“ fu XXXX XXXX,s.r.o <.>,Rudíkov
<br> 85,675 05 Rudíkov,IČ 25563114 <.>
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
5.Schválilo finanční dar pro zdravotně hendikepované osoby na BENEFIČNÍ AKCI
<br> POZĎATÍNSKÁ LÁVKA FEST 2018 ve výši 3.000 Kč <.>
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
6.Neschválilo „Žádost o podporu“ spolku Linka bezpečí,z.s <.>,Ústavní 95,Bohnice <,>
<br> 181 00 Praha 8,IČ: 61383198 <.>
Pro: 0
Proti: 5
Zdržel se: 1
7.Schválilo žádost pobočného spolku Veteran Car Club Třebíč,Polanka 1058,Stařečka <,>
<br> 674 01 Třebíč,IČ: 65269942,o povolení průjezdu historických vozidel po místních
komunikacích v katastrálním území Smrk na Moravě v rámci srazu a soutěže
historických vozidel „O Zlomenou poloosu“ ve dnech 25.05.2018 až 27.05.2018 <.>
<br> Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
8.Schválilo „Kupní smlouvu“ mezi OBCÍ SMRK a pobočným spolkem SHČMS – Sbor
<br> dobrovolných hasičů Hrušky,Na Kanadě 385,691 56 Hrušky,IČ: 64520501,jejímž
předmětem je nákup požární stříkačky PS 12 TAZ 1500 v celkové ceně ve výši
109.000 Kč <.>
<br> Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
9.Schválilo „Smlouvu o připojení nemovitosti k vodovodnímu řadu obecního vodovodu“
<br> mezi OBCÍ Smrk a panem Davidem Francem,Nová Čtvrť 358,675 22 Stařeč <.>
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
10.Schválilo výpověď „Smlouvy o připojení nemovitosti k vodovodnímu řadu obecního
<br> vodovodu“ mezi OBCÍ SMRK a panem Igorem Juřicou,Spojenců 876,Borovina <,>
674 01 Třebíč,ze dne 26.04.2018 <.>
<br> Pro: 6
Proti: 0
<br>
<br> 2
<br>
Zdržel se: 0
11...

Načteno

edesky.cz/d/3581409


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz