« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č. 3/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č. 3/2018
1
<br>
Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č.3/2018 ze dne 27.03.2018
<br> Zastupitelstvo obce Smrk na svém zasedání dne 27.03.2018:
1.Schválilo program zasedání <.>
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
2.Schválilo „Smlouvu o zřízení věcného břemene č.1030042888/001“ mezi OBCÍ SMRK
<br> a fou E.ON Distribuce,a.s <.>,F.A.Gerstnera 2151/6,370 01 České Budějovice <,>
IČ: 28085400 <.>
<br> Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
3.Rozhodlo odložit rozhodnutí ve věci žádosti společnosti Centrum pro zdravotně
<br> postižené kraje Vysočina,o.p.s <.>,Vrchlického 2497/57,586 47 Jihlava,IČ: 26594706 <,>
pracoviště Třebíč,Komenského nám.370/12,Stařečka,674 01 Třebíč,o příspěvek na
poskytování služeb na rok 2018 <.>
<br> Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
4.Rozhodlo vyhovět žádosti paní Naděždy Mičkové,Smrk 12,675 01 Vladislav <,>
<br> o vybudování zpevněných příjezdových cest k oběma vjezdům do rodinného domu
čp.12 v obci Smrk,za následujících podmínek:
1.paní XXXXXXX XXXXXXX jako vlastník rodinného domu uvede do původního stavu část
<br> pozemku parcelní číslo 451/1 – ostatní plocha,v katastrálním území Smrk na Moravě
o výměře cca 50 m2,který je ve vlastnictví Obce Smrk;
<br> 2.paní XXXXXXX XXXXXXX jako vlastník rodinného domu zajistí parkování vozidel
rodinných příslušníků a ostatních případných návštěv mimo travnaté plochy
veřejného prostranství,které jsou ve vlastnictví Obce Smrk;
<br> 3.Obec Smrk vybuduje pouze vjezd k vratům umístěným z čelního pohledu vlevo <.>
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
5.Pověřilo starostu pana Vladimíra Šabatu dalším jednáním ve věci žádosti paní Naděždy
<br> Mičkové,Smrk 12,675 01 Vladislav,o vybudování zpevněných příjezdových cest
o oběma vjezdům do rodinného domu čp.12 v obci Smrk <.>
<br> Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
6.Schválilo úhradu nákladů na elektřinu fě XXXXXXXXX XXXXXXX,Vladislav XX <,>
<br> XXX XX Vladislav,IČ: 62127004,ve výši 4.988 Kč,a to z důvodu nákladů souvisejících
s prováděním stavebních prací v rámci realizace akce „Stavební úpravy obecního
objektu č.p...

Načteno

edesky.cz/d/3581408


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz