« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č. 7/2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č. 7/2017
1
<br>
Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č.7/2017 ze dne 30.11.2017
<br> Zastupitelstvo obce Smrk na svém zasedání dne 30.11.2017:
1.Schválilo program zasedání <.>
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
2.Schválilo „Plán inventur k 31.12.2017“ <.>
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
3.Schválilo výši měsíčních odměn členům Zastupitelstva obce Smrk s účinností od
<br> 01.01.2018 <.>
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
4.Schválilo platy zaměstnanců Obce Smrk s účinností od 01.01.2018 <.>
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
5.Schválilo finanční dar Diecézní charitě Brno,třída Kpt.Jaroše 1928/9,Černá Pole <,>
<br> 602 00 Brno-střed,IČ: 44990260 – Oblastní charita Třebíč,L.Pokorného 58/15 <,>
Zámostí,674 01 Třebíč ve výši 5.000 Kč <.>
<br> Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
6.Neschválilo žádost pobočného spolku Český svaz včelařů,z.s <.>,základní organizace
<br> Třebíč,Jejkov,Smila Osovského 89/45,674 01 Třebíč,IČ: 60418125,o finanční dar <.>
Pro: 0
Proti: 7
Zdržel se: 0
7.Vzalo na vědomí „Zápis z rady“ Horácko – ekologického mikroregionu,Budišov 360 <,>
<br> 675 03 Budišov u Třebíče,IČ: 68731990,ze dne 13.11.2017 <.>
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
8.Schválilo nákup motorové stříkačky PS 15 v celkové ceně do výše cca 100.000 Kč za
<br> podmínky spoluúčasti SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Smrk,Smrk 10 <,>
675 01 Vladislav,IČ: 64269795,a to v částce,která bude přesahovat 50.000 Kč <.>
<br> Pro: 4
Proti: 3
Zdržel se: 0
9.Vzalo na vědomí „Protokol o zkouškách č.11348/7P1/17“ z obecního vodovodu v místu
<br> odběru Smrk č.p.85 – obecní hydrant před domem,ze dne 16.10.2017 a „Protokol
o zkouškách č.13181/7P1/17“ z obecního vodovodu v místu odběru Smrk – ÚV –
surová – výt.kohout před ÚV,ze dne 27.11.2017 <.>
<br> Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
10.schválilo podání žádosti Obce Smrk o účelovou dotaci z rozpočtu Kraje Vysočina
<br> v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny na rok 2018 na projekt „Oprava obecního
skladu – stodoly“ <.>
<br> Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
<br>
<br> 2
<br>
11.Nemá námitek a souhlasí s vydán...

Načteno

edesky.cz/d/3581407

Meta

EIA   Stavební informace   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz