« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č. 4/2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č. 4/2017
1
<br>
Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č.4/2017 ze dne 22.06.2017
<br> Zastupitelstvo obce Smrk na svém zasedání dne 22.06.2017:
1.Schválilo program zasedání <.>
<br> Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
<br> 2.Vzalo na vědomí „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smrk za rok 2016“ <.>
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
<br> 3.Schválilo „Závěrečný účet obce Smrk za rok 2016“ bez výhrad <.>
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
<br> 4.Schválilo „Účetní závěrku obce Smrk k 31.12.2016“ <.>
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
<br> 5.Rozhodlo přijmout nabídku paní Jitky Havelkové,Vladislav 103,675 01 Vladislav <,>
o směnu pozemku parcelní číslo 240/2 – trvalý travní porost,v katastrálním území Smrk
na Moravě o výměře 1 364 m2,který je ve vlastnictví Obce Smrk,za pozemek parcelní
číslo 364/2 – trvalý travní porost,v katastrálním území Smrk na Moravě o výměře
5 636 m2,který je ve vlastnictví paní Jitky Havelkové,za podmínky,že veškeré náklady
související se směnou pozemků půjdou na vrub paní Jitky Havelkové <.>
Pro: 4
Proti: 1
Zdržel se: 1
<br> 6.Schválilo „Kupní smlouvu“ mezi členskými obcemi Společnosti obcí pro lesní hospodaření
v Náměšti nad Oslavou,s.r.o <.>,Žerotínova 386,675 71 Náměšť nad Oslavou <,>
IČ: 64511341,a následujícími 26 kupujícími:
1.XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX,trvale bytem Rerychova XXXX/XX,XXX XX Brno;
2.MVDr.XXXXX XXXXXXX,trvale bytem Dulánek XXXX/XXa,XXX XX Brno;
MVDr.XXX XXXXXXX,trvale bytem Dulánek XXXX/XXa,XXX XX Brno;
3.XXXXXXXX XXXX,trvale bytem Padělky XXX,XXX XX Zbýšov;
4.XXXX XXXXXXXX,trvale bytem Dukovany X,XXX XX Dukovany;
XXX XXXXXXXXXXX,trvale bytem Dukovany X,XXX XX Dukovany;
5.MVDr.XXXXX XXXXXXX,trvale bytem Dulánek XXXX/XXa,XXX XX Brno;
MVDr.XXX XXXXXXX,trvale bytem Dulánek XXXX/XXa,XXX XX Brno;
XXXXXXXX XXXX,trvale bytem Padělky XXX,XXX XX Zbýšov;
6.XXXX XXXXXXXX,trvale bytem Pellicova XXX/Xa,XXX XX Brno;
7.XXXXXX XXXXX,trvale bytem Trávníky XX,XXX XX Rosice;
XXXX XXXXXXX,trvale bytem Trávníky XX,XXX XX Rosice;
8.XXXX XXXXX,trvale bytem Čejč XX,XXX XX Če...

Načteno

edesky.cz/d/3581405


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz