« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Výpis usnesení z 26. schůze Rady města Litovel, konané dne 30. ledna 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis usnesení RM
Stránka 1 z 10
<br> M ě s t o L i t o v e l
<br>
<br> Výpis usnesení
<br>
<br> z 26.schůze Rady města Litovel,konané dne 30.ledna 2020
<br>
<br> Číslo: RM/921/26/2020
<br> Rada města Litovel
<br> a) bere na vědomí ukončení společného pronájmu pozemku parc.č.1004/2,k.ú.Litovel,lokalita Šargounská
<br> dle Smlouvy o nájmu pozemku (SML/0410/2019/MH) pro paní Z.H.z Litovle na základě její žádosti <.>
<br> b) schvaluje uzavření Smlouvy o pronájmu pozemku (SML/0003/2020/MH) na pronájem pozemku parc.č.1004/2 <,>
<br> v k.ú.Litovel.Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a paní Ž.M.z Litovle,v předloženém znění <.>
<br>
<br> Číslo: RM/922/26/2020
<br> Rada města Litovel
<br> a) bere na vědomí žádosti o pronájem části pozemku parc.č.479/20,díl č.6,o výměře 230 m2,v k.ú.Litovel <,>
<br> lokalita Komárov <.>
<br> b) schvaluje nájemce paní R.B.na pronájem části pozemku parc.č.479/20,díl č.6,o výměře 230 m2,v k.ú.Litovel <,>
<br> lokalita Komárov <.>
<br> c) schvaluje uzavření Nájemní smlouvy s vybraným nájemcem v souladu s podmínkami zveřejnění záměru města
<br> ze dne 20.12.2019 <.>
<br>
<br> Číslo: RM/923/26/2020
<br> Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu SML/0005/2020/MH na pozemek parc.č.803,ostatní
<br> plocha/jiná plocha,v k.ú.Litovel,lokalita Pavlínka.Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel
<br> a paní A.F.z Litovle,v předloženém znění <.>
<br>
<br> Číslo: RM/924/26/2020
<br> Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu pozemku SML/0006/2020/MH na pozemek parc.č.307
<br> (část),trvalý travní porost,o výměře 1 750 m2 a pozemku parc.č.308 (část),trvalý travní porost,o výměře 8 225 m2 <.>
<br> Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a paní M.L.z Pňovic,v předloženém znění <.>
<br>
<br> Číslo: RM/925/26/2020
<br> Rada města Litovel
<br> a) bere na vědomí žádost Sdružení rodičů a přátel školy Nasobůrky,z.s.ve věci prominutí nájmu velkého sálu
<br> Kulturního domu v Nasobůrkách při veřejnosti přístupné akci „Dětský maškarní karneval“,která se ...

Načteno

edesky.cz/d/3577417

Meta

EIA   Stavby   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Pronájem   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz