« Najít podobné dokumenty

Obec Oplocany - VV Opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 13/2020 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplocany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV Opatření obecné povahy 13-2020.pdf [1,98 MB]
Magistrát města Přerova
<br> Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu Oddělení dopravně správních agend Bratrská 34,750 11 Přerov 2 pracoviště: nám.T.G.Masaryka 16,telefon: +420 581 268 111 (ústředna),fax: 420 581 268 697
<br> Spis zn.: MMPr/020041/2020/IV Přerov,dne 3.2.2020 Cj.: MMPr/028353/2020/Iv _,<,>,<.> _ má,desc-'.Vyřizuje: Bc.XXXXX XXXXXXXX G B ĚGLÍŠÉŘNČ “ U '
<br> Telefon: XXX 268 262 ZU“ „ "4/ E-mail: iveta.vicanova©prerov.eu DOMO dne: [,] „z _* ) ©Í© :.Š
<br> 611 %“? 7,0% Ukládacizn
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 13/2020
<br> Magistrát města Přerova,Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu jako příslušný obecní úřad obce srozšířenou působností podle & 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon silničním provozu“),Oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici H.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci,postupem v souladu s částí šestou zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) - 5 171 a násl <.>,vydává opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na krajské silnici 11/435 v k.ú.Polkovice v rámci stavební akce „Realizace stokové sítě“
<br> Magistrát města Přerova,Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu,na základě písemného návrhu společnosti MERTASTAV s.r.o <.>,IČO 26247461,Štěpánovská 1176,666 02 Předklášteří,kterou zastupuje ZLINMARK DZ s.r.o <.>,IČO 04262701,Hviezdoslavova 1191/5 Sa,627 00 Brno 27 (dále jen „navrhovatel“) ze dne 23.1.2020,po projednání s Policii České republiky,Krajským ředitelstvím Ol.kraje,Dopravním inspektorátem Přerov,jako dotčeným orgánem podle ustanovení & 77 odst.3 zákona o silničním provozu,posouzení jeho stan...

Načteno

edesky.cz/d/3577345

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplocany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz