« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Mladeč dne 21. 2. 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka
POZVANKA Honebniho spoleCenstva Mladei se sidlem Sobriiov 7,lC 7ll61 520,dle stanov dtintu 6,odstavce l,svol6v6 mistostarosta honebniho spoleienstva valnou hromadu,kter6 se bude konat dne 21.2,2020 v Hospodc u Anv A DADY,MLADEC,c.p.33 od 16.00 hodin.Program: 1) Zahijeni a pov6ieni iizenimvaln6 hromady pana Bc.Josefa Kol6dka 2) Schvrileni programu valn6 hromady dle pozv6nky 3) Volba zapisovatele,sditadti hlast,mand6tov6,volebni a ndvrhov6 komise 4) Schv6leni jednaciho,hlasovaciho a volebniho i6du valn6 hromady 5) ZmEna stanov v dl6nku 8 odst.1,podet dlenri vyboru,HS bude volit vZdy starostu,mistostarostu a 5 dal5ich dlenri honebniho vyboru 6) Odvol6ni starosty a dlenri W HS 7) Volba nov6ho starosty a dlent VV HS 8) Diskuse 9) Usneseni t0)ZdvEr,poho5tEni v H.:-( &.',Y1.<.>.<.>.<.>.*" XXX XXXXXX MErotsky mistostarosta za honebni

Načteno

edesky.cz/d/3572557


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz