« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výroční zpráva
Město Litovel
<br> Výroční zpráva za rok 2019
o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.<,>
<br> o svobodném přístupu k informacím
<br>
<br>
Ve smyslu ust.§18 zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění
<br> pozdějších přepisů,zveřejňuje Městský úřad Litovel výroční zprávu za rok 2019 o své činnosti
<br> v oblasti poskytování informací podle citovaného zákona:
<br>
<br> POČET PODANÝCH ŽÁDOSTÍ O INFORMACE 24
<br> z toho vyřízeno odborem: oddělení vnitřních věcí 6
<br> odbor MHaSI 4
<br> kancelář tajemníka 4
<br> odbor dopravy 4
<br> odbor výstavby 3
<br> odbor životního prostředí 3
<br>
<br> POČET VYDANÝCH ROZHODNUTÍ O ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI
<br> 4
<br>
<br> POČET PODANÝCH ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ
<br> 1
<br>
<br> OPIS PODSTATNÝCH ČÁSTÍ KAŽDÉHO ROZSUDKU SOUDU
<br> Nekonalo se žádné soudní řízení,které by skončilo rozhodnutím <.>
<br>
<br> VÝČET POSKYTNUTÝCH VÝHRADNÍCH LICENCÍ
<br> Nebyly poskytnuty žádné výhradní licence <.>
<br>
<br> POČET STÍŽNOSTÍ PODANÝCH PODLE ust.§ 16a
<br> Nebyly podány žádné stížnosti <.>
<br>
<br> DALŠÍ INFORMACE VZTAHUJÍCÍ SE K UPLATŇOVÁNÍ TOHOTO ZÁKONA
<br> Veškeré výše uvedené žádosti o informace i poskytnuté odpovědi jsou zveřejněny na stránkách
<br> města Litovel www.litovel.eu v sekci Radnice – Povinně zveřejňované informace o městě
<br> (106/1999 Sb.) – Žádosti občanů dle zákona č.106/1999 Sb <.>
<br> Pracovníci Městského úřadu Litovel bezprostředně zodpovídají běžné telefonní a e-mailové dotazy
<br> mimo evidenci zák.č.106/1999 Sb.Stejně tak nejsou evidovány žádosti o informace ze strany
<br> médií,které samostatně vyřizuje zejména vedení města a tajemník MěÚ,případně další vybraní
<br> pracovníci <.>
<br> Závěrečné projednání Výroční zprávy bylo na 26.schůzi Rady města Litovel dne 30.1.2020 <.>
<br> Výroční zpráva byla zveřejněna dne 3.2.2020 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXX v.r <.>
<br> tajemník MěÚ Litovel

Načteno

edesky.cz/d/3572556

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz