« Najít podobné dokumenty

Obec Doubrava - 6/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

6/2020
TELEFON BANKOVNÍ SPOJENÍ IČ E-MAIL
<br> 596 100 211 ČNB Praha 00025 844 podatelna.ostrava@cbusbs.cz
<br> 596 100 200 č.ú.4021-001/0710 datová schránka: da5adv2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Veřejná vyhláška
<br>
<br>
<br> Váš dopis značky/ze dne
<br>
<br> Naše značka
<br> SBS 22874/2019/OBÚ-05/170
<br> Vyřizuje/linka
<br> Ing.Šmíd/246
<br> V Ostravě dne
<br> 29.1.2020
<br>
<br>
<br> Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále jen „OBÚ“) <,>
<br> místně a věcně příslušný orgán státní báňské správy podle § 38 odst.1 písm.b) bod 7.a § 41
<br> odst.2 písm.b) zákona č.61/1988 Sb <.>,o hornické činnosti,výbušninách a o státní báňské
<br> správě,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
<br> d o r u č u j e
<br>
<br> účastníkům řízení podle § 144 a § 25 ve spojení s § 32 odst.3 zákona č.500/2004 Sb.<,>
<br> správní řád,ve znění pozdějších předpisů,touto veřejnou vyhláškou usnesení OBÚ
<br> č.j.SBS 22874/2019/OBÚ-05/169 ze dne 29.1.2020 o zastavení řízení ve věci žádosti
<br> organizace OKD,a.s <.>,se sídlem Stonavská 2179,Doly,735 06 Karviná,IČ 05979277 <,>
<br> o povolení hornické činnosti spočívající v dobývání výhradního ložiska poruby č.10 2431
<br> a č.10 2432 ve sloji č.24,v 10.kře dobývacího prostoru Karviná – Doly I,v OKD,a.s <.>,ČSA <.>
<br>
<br> Tato veřejná vyhláška a její příloha jsou vyvěšeny:
<br> 1) na úřední desce OBÚ,Veleslavínova 18,702 00 Ostrava – Moravská Ostrava <,>
2) na elektronické úřední desce OBÚ (http://www.cbusbs.cz/cs/cbu-5) <,>
3) na úřední desce Magistrátu města Karviné,Fryštátská 72/1,733 24 Karviná – Fryštát <,>
4) na úřední desce Obecního úřadu obce Doubrava č.p.599,Doubrava <.>
<br>
<br> Magistrát města Karviné a Obecní úřad obce Doubrava tímto žádáme o vyvěšení této veřejné
<br> vyhlášky a její přílohy po dobu 15 dnů ode dne doručení na své úřední desce,a po vyznačení
<br> lhůty jejího vyvěšení o vrácení zpět na OBÚ <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXX
<br> obvodní báňský inspektor
<br> oprávněná...

Načteno

edesky.cz/d/3569111

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doubrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz