« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č. 1/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č. 1/2020
1
<br> Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č.1/2020 ze dne 28.01.2020
<br> Zastupitelstvo obce Smrk na svém zasedání dne 28.01.2020:
1.Schválilo program zasedání <.>
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
2.Schválilo finanční dar bez stanoveného účelu pobočnému spolku SH ČMS – Sbor
<br> dobrovolných hasičů Smrk,Smrk 10,675 01 Vladislav,IČ: 64269795,na rok 2020 ve
výši 25.000 Kč <.>
<br> Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
3.Schválilo finanční dar bez stanoveného účelu spolku FC Smrk,z.s <.>,Smrk 87 <,>
<br> 675 01 Vladislav,IČ: 69748446,na rok 2020 ve výši 35.000 Kč <.>
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
4.Schválilo finanční dar bez stanoveného účelu spolku Smrčanky z.s <.>,Smrk 91 <,>
<br> 675 01 Vladislav,IČ: 0463211,na rok 2020 ve výši 25.000 Kč <.>
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
5.Schválilo finanční dar bez stanoveného účelu pobočnému spolku SH ČMS – Okrsek
<br> č.20 – Vladislav,Vladislav 215,675 01 Vladislav,IČ: 07825501,na rok 2020 ve výši
2.000 Kč <.>
<br> Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
6.Schválilo finanční dar bez stanoveného účelu společnosti Centrum pro zdravotně
<br> postižené kraje Vysočina,o.p.s <.>,Vrchlického 2497/57,586 47 Jihlava,IČ: 26594706,na
rok 2020 ve výši 1.000 Kč <.>
<br> Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
7.Schválilo finanční dar bez stanoveného účelu Nemocnici Třebíč,příspěvková
<br> organizace,Purkyňovo nám.133/2,Jejkov,674 01 Třebíč,IČ: 00839396,na rok 2020
ve výši 8.000 Kč <.>
<br> Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
8.Schválilo „Dodatek č.2 k pachtovní smlouvě (zemědělskému pachtu) ze dne
<br> 15.01.2016“ mezi OBCÍ SMRK a fou XXXXX XXXXXX,Smrk XX,XXX XX Vladislav <,>
IČ: 72562510 <.>
<br> Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
9.Schválilo „Dodatek č.2 k pachtovní smlouvě (zemědělskému pachtu) ze dne
<br> 15.01.2016“ mezi OBCÍ SMRK a fou XXXXXXXX XXXXXX,Smrk XX,XXX XX Vladislav <,>
IČ: 75041855 <.>
<br> Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
10.Vzalo na vědomí „Zápis z rady“ Horácko – ekologického mikroregionu,Budišov 360 <,>
<br> 675 03 Budišov u Třebíče,IČ: 68731990,ze dne 30.12.2019 <.>
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/3564069

Meta

Stavební informace   Pronájem   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz