« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Smrk č. 1/2020 dne 28.01.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Smrk č. 1/2020 dne 28.01.2020
OBEC SMRK
Smrk 30
<br> 675 01 Vladislav
IČ: 00378623
<br>
<br>
<br> Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Smrk č.1/2020
dne 28.01.2020 v 18:00 v kanceláři Obecního úřadu Smrk
<br>
Program:
1.Zahájení
2.Kontrola usnesení z minulého zasedání
3.Žádost pobočného spolku SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Smrk,Smrk 10 <,>
<br> 675 01 Vladislav,IČ: 64269795,o finanční dar na rok 2020
4.Žádost spolku FC Smrk,z.s <.>,Smrk 87,675 01 Vladislav,IČ: 69748446,o finanční dar
<br> na rok 2020
5.Žádost spolku Smrčanky z.s <.>,Smrk 91,675 01 Vladislav,IČ: 04632117,o finanční dar
<br> na rok 2020
6.Žádost pobočného spolku SH ČMS – Okrsek č.20 – Vladislav,Vladislav 215 <,>
<br> 675 01 Vladislav,IČ: 07825501,o finanční dar na rok 2020
7.Žádost společnosti Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina,o.p.s <.>,Vrchlického
<br> 2497/57,586 47 Jihlava,IČ: 26594706,pracoviště Třebíč,Komenského nám.370/12 <,>
Stařečka,674 01 Třebíč,o finanční příspěvek na poskytování služeb na rok 2020
<br> 8.Žádost Nemocnice Třebíč,příspěvková organizace,Purkyňovo nám.133/2,Jejkov <,>
674 01 Třebíč,IČ: 00839396,o poskytnutí finančního daru na rok 2020
<br> 9.Dodatek č.2 k pachtovní smlouvě (zemědělskému pachtu) ze dne 15.01.2016 mezi
OBCÍ SMRK a fou XXXXX XXXXXX,Smrk XX,XXX XX Vladislav,IČ: XXXXXXXX
<br> 10.Dodatek č.2 k pachtovní smlouvě (zemědělskému pachtu) ze dne 15.01.2016 mezi
OBCÍ SMRK a fou XXXXXXXX XXXXXX,Smrk XX,XXX XX Vladislav,IČ: XXXXXXXX
<br> 11.Zápis z rady Horácko – ekologického mikroregionu,Budišov 360,675 03 Budišov
u Třebíče,IČ: 68731990,ze dne 30.12.2019
<br> 12.Zpráva inventarizační komise o inventarizaci majetku a závazků Obce Smrk
k 31.12.2019
<br> 13.Zápisy kontrolního a finančního výboru
14.Protokol o zkouškách vzorků vody
15.Žádost Kraje Vysočina o spolupráci k přípravě vzniku Digitální technické mapy Kraje
<br> Vysočina
16.Pronájem nemovitosti obecního pohostinství
17.Různé
18.Závěr

Načteno

edesky.cz/d/3562000

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz