« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Souhrnná závěrečná zpráva dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Souhrnna zaverecna zprava dot.programu_Podpora obnovy kult.pamatek za rok 2019 (44,2 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad Kolín
Odbor výstavby – stavební úřad
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I,e-podatelna: posta@mukolin.cz
tel.: +420 321 748 231,fax: +420 321 720 911,e-mail:
stavebni.urad@mukolin.cz
sídlo odboru: Zámecká 160,Kolín I
<br> Žadatel: Naše čj.: MUKOLIN/SU 6728/20-vys
Ministerstvo kultury,IČO 000 23 671
Maltézské náměstí 471/1
118 11 Praha 1
<br> Naše zn.: SU 1297/2019
<br> Počet listů: 2
Příloh/listů: 0
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: jana.vysanska@mukolin.cz
<br> Datum: 20.01.2020
<br>
<br>
<br> Souhrnná závěrečná zpráva dotačního programu „Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ za rok 2019
<br>
Městský úřad Kolín,odbor výstavby – stavební úřad,jako příslušný orgán památkové péče obce s
rozšířenou působností přijal podíl na administraci programu Ministerstva kultury České republiky „Podpora
obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ pro rok 2019 <.>
<br> Finanční kvóta na rok 2019 pro obec s rozšířenou působností Kolín byla stanovena ve výši 987 000,- Kč <.>
Poskytnutí dotací z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností na rok 2019 probíhala dle platných Zásad jednokolově <.>
<br> Uzávěrka příjmu žádostí byla stanovena ke dni 28.2.2019,bylo rozděleno 100% výše kvóty podpory
stanovené obci s rozšířenou působností Kolín pro rok 2019 tj.987 000,- Kč.Do programu se přihlásilo šest
žadatelů.Jednomu žadateli byla schválena částka ve 100% výši požadavků,čtyřem žadatelům byla
schválena snížená finanční podpora a jednomu žadateli nebylo vyhověno – takto byly finance rozděleny
z důvodu nedostačující finanční částky přidělené pro rok 2019 obci s rozšířenou působností Kolín <.>
<br> Obec s rozšířenou působností v rámci zajištění administrativních úkonů zajistila vyjádření Národního
památkového ústavu,územního odborného pracoviště středních Čech v Praze k obnově kulturní památky z
hlediska jejího významu a naléhavos...

Načteno

edesky.cz/d/3552768


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz