« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v k. ú. Kolín při realizaci blokového čištění a provádění údržby v roce 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

blokove cisteni a udrzba 2020 OOP PDZ AVE 7550 (58,3 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad Kolín
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 140,e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz
sídlo odboru: Na Valech 72,Kolín II
<br>
AVE Kolín s.r.o <.>
Třídvorská 1501
280 02 KOLÍN V
<br> Vaše čj.(zn.):
Naše čj.:
Naše zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 7550/20-car
OD carvv1 1886/2020
<br> XXXXXX XXXXX
XXX XXX XXX
vaclav.carva@mukolin.cz
<br>
IČ: 251 48 117
<br>
Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 2
0/0
<br>
Datum: 22.01.2020
<br>
<br>
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ust.§ 124,odst.6 zák <.>
č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon),na základě žádosti,kterou dne 17.01.2020 podala společnost
AVE Kolín s.r.o <.>,Třídvorská 1501,280 02 Kolín V,po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘ
Policie Středočeského kraje,Územní odbor Kolín - Dopravní inspektorát,a po posouzení žádosti
v souladu s ustanovením § 77,odst.2,písm.b) zákona v návaznosti na ustanovení § 171 a § 173 odst <.>
1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) dle § 77
odst.1,zákona č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů
<br> stanovuje
<br> přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích v k.ú.Kolín,takto:
<br> při realizaci blokového čištění a provádění údržby v roce 2020 bude umístěno DZ
odsouhlasené zdejším odborem dopravy pod č.j.: MUKOLIN/OD 7560/20-car ze dne
22.01.2020 a za stanovení přechodné úpravy dopravního značení dle tohoto opatření
obecné povahy <.>
<br> Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona č.361/2000
Sb <.>,vyhlášky MD č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 1.1.2016) a musí být v souladu s
ČSN EN12899-1.Městský úřad Kolín – odbor dopravy s...

Načteno

edesky.cz/d/3552766

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz