« Najít podobné dokumenty

Město Pečky - Usnesení ZM č. 10/2019 ze dne 18.12.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pečky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usnesení ZM 18 12 2019
Čj.: PEC/4319/2019
<br>
U s n e s e n í č.10/2019
<br> ze zasedání Zastupitelstva města Pečky konaného dne
<br> 18.12.2019 v 17.30 hodin v Kulturním středisku,Pečky
Zastupitelstvo města přijímá toto usnesení :
<br>
<br> Text byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů,v platném znění
<br>
<br> I.Zastupitelstvo města konstatuje <,>
<br>
<br> že je podle § 87 Zákona o obcích č.128/2000 Sb <.>,k platnému usnesení zastupitelstva města <,>
<br> rozhodnutí nebo volbě třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města <.>
<br> Zastupitelstvo je schopno se usnášet vzhledem k přítomnosti 19 členů Zastupitelstva města
<br> Pečkách <.>
<br> Podle jednacího řádu bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno <.>
<br>
<br> II.Zastupitelstvo města bere na vědomí :
<br>
<br>  Představení projektu obchodního centra v Pečkách společností Pharma 5,s.r.o <.>
<br>  Zprávy z jednání FV dne 12.11.2019,25.11.2019
<br>  Plnění rozpočtu ke dni 31.10.2019
<br>  Informace o stanovení ceny vodného a stočného od 1.1.2020
<br>  Informace o stanovení termínů zasedání RM a ZM v roce 2020
<br>  Informace o plánu investičních akcích ve městě
<br>  Informaci o nevýhodném postavení obcí na trhu služeb pro zajištění odpadového
<br> hospodářství,a o možnosti vytvoření společného družstva jako jejich zástupce,který je
<br> bude zastupovat nejen v obchodních jednáních s odpadářskými společnostmi a zajistí tak
<br> silnou vyjednávací pozici obcí na trhu s odpady,ale také bude odborným poradcem
<br> v oblasti legislativy a osvěty pro občany zapojených obcí <.>
<br>  Informaci o úpravně vody pro město Pečky a obec Tatce
<br>
<br> III.Zastupitelstvo města schvaluje:
<br>
<br> a) Rozpočet města na rok 2020 /viz příloha/ <.>
<br> Rozpočet města je schválen jako schodkový,schodek bude kryt použitím prostředků
<br> předchozích období.Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce MěÚ,elektronické
<br> úřední desce města v souladu se zákonem o rozpočtových pravid...

Načteno

edesky.cz/d/3548401

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pečky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz