« Najít podobné dokumenty

Město Pečky - Rozpočet města na rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2026

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pečky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený střednědobý výhled
Město Pečky
<br> příjmy rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 rok 2023 rok 2024 rok 2025 rok 2026
<br> běžné příjmy 91 950 000 92 000 000 94 000 000 97 000 000 100 000 000 103 000 000 106 000 000
<br> příjmy z hospod.činnosti 1 500 000 1 500 000 2 000 000 2 000 000 2 500 000 2 500 000 3 000 000
<br> dotace ( Hálkova,sportoviště,park,rybník a P+R) 8 300 000 6 000 000
<br> celkem příjmy 101 750 000 99 500 000 96 000 000 99 000 000 102 500 000 105 500 000 109 000 000
<br> výdaje
<br> úroky z úvěru 20 000 6 000
<br> ostatní běžné výdaje 58 120 000 60 000 000 62 000 000 64 000 000 66 000 000 68 000 000 70 000 000
<br> běžné výdaje celkem 58 140 000 60 006 000 62 000 000 64 000 000 66 000 000 68 000 000 70 000 000
<br> revitalizace parku 6 000 000
<br> revitalizace rybníka 7 800 000
<br> parkoviště P+R 7 000 000
<br> ostatní investice z vlastních zdrojů 36 050 000
<br> investiční výdaje celkem 56 850 000 70 000 000 35 000 000 35 000 000 35 000 000 40 000 000 40 000 000
<br> celkem výdaje 114 990 000 130 006 000 97 000 000 99 000 000 101 000 000 108 000 000 110 000 000
<br> rozdíl příjmů a výdajů -13 240 000 -30 506 000 -1 000 000 0 1 500 000 -2 500 000 -1 000 000
<br> splátka úvěru -3 600 000 -3 000 000
<br> financování ( -) -16 840 000 -33 506 000 -1 000 000 0 1 500 000 -2 500 000 -1 000 000
<br> použití prostředků předch.let 16 840 000 33 506 000 1 000 000 0 -1 500 000 2 500 000 1 000 000
<br> celkem financování (+) 16 840 000 33 506 000 1 000 000 0 -1 500 000 2 500 000 1 000 000
<br> zůstatek k 31.12 56 000 000 39 160 000 5 654 000 4 654 000 4 654 000 6 154 000 3 654 000 2 654 000
<br> Střednědobý výhled rozpočtu : 2021 - 2026
ro
<br> z
v
<br> o
j
<br> m
ě
<br> s
ta
<br> p
ro
<br> v
o
<br> z
<br> Schválilo ZM dne 18.12.2019 Usnesením č.10/2019
Schválený rozpočet 2020
Město Pečky
<br> Schválilo ZM dne 18.12.2019 Usnesením č.10/2019
<br> ř.položka příjmy rok 2020
<br> 1.1111 podíl na XXXX z př.FO ze záv.činnosti XX XXX 000 Kč
<br> 2.1112 podíl na XXXX z příjmu FO z podnikání XXX XXX Kč
<br> 3.1113 podíl na XXXX z př.FO srážková daň X XXX XXX Kč
<br> 4.1121 podíl na XXXX z příjmu práv.osob XX XXX XXX Kč
<br> 5.1122 daň z příjmu z činnosti města 1 000 000 Kč
<br> 6.1211 podíl na DPH 36 500 000 Kč
<br> 7.1511 daň z nemovitostí 5 500 000 Kč
<br> 8.příjmy z daní celkem 78 700 000 Kč
<br> 9.1340 poplatek-svoz,třídění odpadu 2 860 000 Kč
<br> 10.1341 poplatek ze psů 120 000 Kč
<br> 11.1343 popl.za užív.veř.prostranství 15 000 Kč
<br> 12.1381-84 daně a odvody z loterií a hazardních her 300 000 Kč
<br> 13.místní poplatky a odvody celkem 3 295 000 Kč
<br> 14.1361 stavební povolení,rybářské lístky 300 000 Kč
<br> 15.1361 ověřování,matrika,CZECH POINT,změna trv.pobytu 83 000 Kč
<br> 16.správní poplatky celkem 383 000 Kč
<br> 17.2111 hřbitov ( nájem,služby) (od.pa.3632) 60 000 Kč
<br> 18.2111 příjmy z plesu (od.pa.3399) a jiných kulturních akcí,MAŠINKA 160 000 Kč
<br> 19.2111-2 příjem z prodeje a inzerce-Pečecké noviny ( od.pa.3349) 75 000 Kč
<br> 20.2111-9 ostatní služby a poskyt.informací,prodej zboží ( ostatní příjmy) 100 000 Kč
<br> 21.2111-2 příjmy ze sportovních areálů-hala (od.pa.3419) 350 000 Kč
<br> 22.2133 nájem za ČOV a kanalizaci od Peč.služeb s.r.o.(od.pa.2321) 1 430 000 Kč
<br> 23.2133 nájem za vodovodní přivaděč 242 000 Kč
<br> 24.2141 přijaté úroky 450 000 Kč
<br> 25.2212 přijaté sankční platby 10 000 Kč
<br> 26.2420 splátka půjčky od TJ SOKOL 125 000 Kč
<br> 27.příjmy z vlastní činnosti a kapitálové příjmy celkem 3 002 000 Kč
<br> 28.4131 odvod z hospodářské činnosti 1 500 000 Kč
<br> 29.4112 dotace na výkon státní správy 5 879 000 Kč
<br> 30.4116 dotace od Úřadu práce ( asistenti prev.kriminality) 99 000 Kč
<br> 32.4116 dotace na revitalizaci rybníka Benešák 1 899 000 Kč
<br> 33.4121 příjmy od obcí-VPS-přestupky a služby R...

Načteno

edesky.cz/d/3548397

Meta

Rozpočet   Stavby   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pečky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz