« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Správa státních hmotných rezerv - výběrové řízení na prodej hmotných nemovitých věcí skladového areálu v k. ú. Plaňany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OMAJ_VR_17601_19_Planany_V2_FINAL_P (289,8 kB)
č.j.: 17601/19 -SSHR
<br> ČR - Správa státních hmotných rezerv,Šeříková 616/1,150 85 Praha 5 – Malá Strana,tel.: +420 222 806 111 <,>
fax: +420 251 510 314,IS DS: 4iqaa3x,e-mail: posta@sshr.cz,www.sshr.cz
<br> Česká republika - Správa státních hmotných rezerv
Šeříková 616/1,150 85 Praha 5
<br> _________________________________________________________________________
<br>
<br> V Y H L A Š U J E
<br>
ve dnech 16.1.2020 – 15.4.2020
výběrové řízení
<br>
<br> na prodej hmotných nemovitých věcí
- skladového areálu v k.ú.Plaňany
<br> za nejvyšší nabídnutou kupní cenu
<br> Vyhlašovaná minimální cena: 11.047.000 Kč
__________________________________________________________
<br> Skladový areál se nachází v katastrálním území a obci Plaňany,okres Kolín,nemovitosti jsou
zapsané na LV č.1462,konkrétně pozemky p.č.st.210,zastavěná plocha a nádvoří o výměře
252 m2,jehož součástí je stavba s č.p.187,způsob využití: bydlení,p.č.st.444 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 557 m2,jehož součástí je stavba bez čp./če <.>,způsob využití: jiná stavba,p.č <.>
st.505 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 909 m2,jehož součástí je stavba bez čp./če <.>,způsob
využití: jiná stavba,p.č.st.548 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1120 m2,jehož součástí je
stavba bez čp./če <.>,způsob využití: jiná stavba,p.č.326/1 ostatní plocha o výměře 14770 m2 <,>
způsob využití: jiná plocha,p.č.326/3 ostatní plocha o výměře 176 m2,způsob využití: jiná
plocha,p.č.848 ostatní plocha o výměře 2000 m2,způsob využití: jiná plocha,p.č.855 ostatní
plocha o výměře 311 m2,způsob využití: jiná plocha a stavba na pozemku cizího vlastníka bez
čp./če <.>,způsob využití: jiná stavba na pozemku p.č.st.368,zapsaná na LV č.699 u
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Kolín (dále jen „nabízený
majetek“) <.>
<br> Charakteristika nabízeného majetku
Popis nabízeného majetku je obsažen ve výňatku ze znaleckého posudku,který je uveden v
příloze č.3 tohoto výběrového řízení <.>
<br> Přístup k nabízenému maje...

Načteno

edesky.cz/d/3546799

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz