« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Společné povolení pro stavbu rodinného domu na poz.parc.č. 73/49 v katastrálním území Dománovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Konyvka Lukas a Tereza_Domanovice_p. c. 73_49_stavba RD_spolecne povoleni (504,3 kB)
<.> /9
<br> Městský úřad Kolín
Odbor výstavby – stavební úřad
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I,e-podatelna: posta@mukolin.cz
tel.: +420 321 748 231,fax: +420 321 720 911,e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz
sídlo odboru: Zámecká 160,Kolín I
<br>
<br> Žadatel: Naše čj.: MUKOLIN/SU 104125/19-Nov
XXXXX XXXXXXX,XX.XX.XXXX
Polepy XX
280 02 Kolín 2
<br> XXXXXX XXXXXXXXX,XX.XX.XXXX
Dománovice XX
280 02 Kolín 2
<br> Zastoupeni
Ing.XXXX XXXXXXX,XX.XX.XXXX
Na Dlouhé vodě 409
Sendražice
280 02 Kolín 2
<br> Naše zn.: SU 21155/2019
<br> Počet listů: 9
Příloh/listů: 1
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: josef.novotny@mukolin.cz
<br> Datum: 15.01.2020
<br>
<br>
- rodinný dům včetně terasy,bezodtokové odpadní jímky 18 m3,dešťové jímky 5 m3 se
<br> vsakovacím tělesem,zpevněných ploch a oplocení s vjezdovými vraty a vchodovými vrátky
- pozemek parc.č.73/49 v katastrálním území Dománovice
<br>
<br> Rozhodnutí
<br> Výroková část:
<br> Dne 15.10.2019 podali XXXXX XXXXXXX,XX.XX.XXXX,Polepy XX,280 02 Kolín 2 a XXXXXX XXXXXXXXX <,>
XX.XX.XXXX,Dománovice XX,280 02 Kolín 2,zastoupeni na základě plné moci Ing.XXXX XXXXXXX,IČO
XXXXXXXX,Na Dlouhé vodě XXX,Sendražice,280 02 Kolín 2 (dále jen „stavebník“),žádost o vydání
společného územního a stavebního povolení (dále jen „společné povolení“) pro stavbu: rodinný dům
včetně terasy,bezodtokové odpadní jímky 18 m3,dešťové jímky 5 m3 se vsakovacím tělesem <,>
zpevněných ploch a oplocení s vjezdovými vraty a vchodovými vrátky,na pozemku parc.č.73/49
v katastrálním území Dománovice <.>
<br> Městský úřad Kolín,odbor výstavby - stavební úřad,jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst.1
písm.c) zákona č.183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu,v platném znění (dále jen
"stavební zákon"),ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) přezkoumal podle
ustanovení § 94j až 94p stavebního zákona žádost o společné povolení a podle § 94p odst.2 stavebního
zákona schvaluje stavební záměr nového rodinn...

Načteno

edesky.cz/d/3546226

Meta

Rozpočet   EIA   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz